Δραματική συρρίκνωση στο αγροτικό εισόδημα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

XORAFIAΜείωση κατά 21% του αγροτικού εισοδήματος και 42.000 θέσεων εργασίας καταγράφεται το διάστημα 2009-13, σύμφωνα με έκθεση του γενικού διευθυντή της ΠΑΣΕΓΕΣ, Γιάννη Τσιφόρου, η οποία αναφέρει ότι η πτώση του αγροτικού εισοδήματος ανέρχεται σε 1,46 δις ευρώ ενώ η μείωση της απασχόλησης σε 7,8%, την πενταετία 2009-13.

Σύμφωνα με την έκθεση, συνεχίζεται η αποεπένδυση στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, κυρίως ως συνέπεια της καθυστέρησης υλοποίησης επενδυτικών μέτρων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου και της μόνιμης, πλέον, αδυναμίας έγκαιρης απορρόφησης των πόρων. Όπως τονίζει, το τρέχον Πρόγραμμα εξακολουθεί να υποθηκεύει το επόμενο, εξαιτίας ανειλημμένων υποχρεώσεων και δεσμεύσεων, περιορίζοντας, με τα λεγόμενα "έργα- γέφυρες", την ήδη μειωμένη (κατά 6%) δημόσια δαπάνη της νέας προγραμματικής περιόδου.

 

Η ΠΑΣΕΓΕΣ ρίχνει τα βέλη της για τα σχέδια βελτίωσης τονίζοντας ότι το πραγματικό ποσοστό απορρόφησης δημόσιας δαπάνης, αν αφαιρεθούν οι πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, δεν υπερβαίνει σήμερα το επίπεδο του 20%.

Ανάλογη διαπίστωση, όπως λέει, ισχύει και στο μέτρο των επενδύσεων στη μεταποίηση και την εμπορία αγροτικών προϊόντων, όπου το πραγματικό ποσοστό απορρόφησης δεν υπερβαίνει το επίπεδο του 20%. Επισημαίνεται ότι παρά το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό απορρόφησης, εκδόθηκε, στο τέλος του 2013, νέα προκήρυξη, δημόσιας δαπάνης της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ, χωρίς καμία απολύτως εγγύηση ως προς τη δυνατότητα έγκαιρης υλοποίησης.

Εκτιμά δε, ότι με τους τρέχοντες ρυθμούς απορρόφησης, δεν θα καταστεί δυνατό να αποφευχθεί, εντός του 2014, η απώλεια κοινοτικών πόρων (κανόνας ν+2), ενώ είναι προφανές ότι θα δεσμευτούν πόροι για τα επενδυτικά αυτά "έργα-γέφυρες" από τη μειωμένη δημόσια δαπάνη της νέας προγραμματικής περιόδου (2014-2020) που βρίσκεται ήδη στην αφετηρία της.

Η έκθεση επικαλείται στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος από την ανάλυση της τραπεζικής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και διαπιστώνει ότι ο τομέας της Γεωργίας απορροφά μόλις το 1,6 % του συνόλου των δανείων. «Το Δεκέμβριο του 2013, το υπόλοιπο των δανείων που προορίζονται για τις επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα ανέρχεται μόλις σε 1,628 δις €, έναντι των 21,481 δις € της βιομηχανίας (20,8%), των 20,038 δις € του εμπορίου (19,4%) των 11,838 δις € της ναυτιλίας (11,5%), των 10,803 δις € των κατασκευών (10,5%) και των 7,735 δις € του τουρισμού (7,5 %)», λέει.

Τονίζεται ότι από το 2009, από την έναρξη της ύφεσης στην οικονομία μέχρι και πρόσφατα, ο ρυθμός επιβράδυνσης της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις γεωργικές επιχειρήσεις, με βάση τη μεταβολή του υπολοίπου των δανείων σε ετήσια βάση (Δεκ. 2009-Δεκ. 2013) καταγράφει πτώση της τάξης του 59%. Αυτό συμβαίνει ενώ γι΄ άλλους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας υπήρξε σαφώς ευνοϊκότερη μεταχείριση: π.χ. ναυτιλία (18%) και τουρισμός (5%).

Η παραγωγή γεωργικών αγαθών παρουσιάζει το 2013 σημαντική πτώση της αξίας της, κατά 6% περίπου, ενώ κάμψη κατά 3,5% σημειώνεται κατά τη διετία 2011-2013 στις εκροές του γεωργικού κλάδου, ιδιαίτερα έντονη στην κτηνοτροφική παραγωγή (-5,5%).Η άνοδος του κόστους των εισροών υπερβαίνει, σε απόλυτο μέγεθος, το επίπεδο των 600 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 13% περίπου.

Δυσμενέστατες επιπτώσεις, όπως σημειώνει, έχει το κόστος των ζωοτροφών και της ενέργειας, που αυξήθηκε, αθροιστικά, κατά 21% και πλέον στην αναφερόμενη πενταετία. Πρόκειται για δύο κρίσιμες συνιστώσες που αποτελούν, κατά την οργάνωση, σήμερα το 58% περίπου του συνολικού κόστους παραγωγής. Το αποτέλεσμα είναι να προκύπτει σημαντική πτώση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, που μειώθηκε κατά 4,5% περίπου στο διάστημα της διετίας 2011-2013. Σημαντική κάμψη παρουσιάζουν και οι επιδοτήσεις (άμεσες ενισχύσεις) κατά 11,5% περίπου στην πενταετία 2009-2013, ενώ εξαιρετικά μεγάλη άνοδο καταγράφει η επιβολή των φόρων, οι οποίοι από 181,8 εκατ. ευρώ το 2009 ανήλθαν σε 455 εκατ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας αύξηση της τάξηςς του 150% και πλέον.

Το αγροτικό εισόδημα περιορίστηκε, σύμφωνα με την έκθεση το 2013 στο ύψος των 5,5 δις ευρώ, σημειώνοντας πτώση κατά 9,1%. Αρνητικά στοιχεία εξάλλου καταγράφονται και στην αγορά εργασίας του αγροτικού τομέα, με μείωση της απασχόλησης κατά 7,8% στην πενταετία 2009-2013, πτώση η οποία αντιστοιχεί σε απώλεια 42.000 θέσεων εργασίας.

Το μοναδικό μέγεθος που εμφανίζει βελτίωση κατά το αναφερόμενο διάστημα αναφέρεται στις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων. Πραγματικά, στο διάστημα της πενταετίας 2009-2013 η αξία των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 27%, αλλά το 2013 ο ρυθμός ανόδου των εξαγωγών παρουσιάζει επιβράδυνση (αύξηση κατά 3,5% το 2013, έναντι ανόδου 11,6% το 2012).