Μέχρι 29 Φεβρουαρίου για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

ΕΣΠΑ

GYNAIKEIAΟυσιαστική καθοδήγηση και πρακτικές συμβουλές προσφέρει το πρόγραμμα γυναικείας επιχειρηματικότητας σε γυναίκες που απασχολούν στην 4ετή και πλέον επιχείρησή τους τουλάχιστον 1 εργαζόμενο.

Ουσιαστική καθοδήγηση και πρακτικές συμβουλές προσφέρει το πρόγραμμα γυναικείας επιχειρηματικότητας σε γυναίκες που απασχολούν στην 4ετή και πλέον επιχείρησή τους τουλάχιστον 1 εργαζόμενο.

Το δίκτυο υποστήριξης γυναικείας επιχειρηματικότητας που έχει ως στόχο να παρέχει σε γυναίκες οι οποίες έχουν πρόσφατα ξεκινήσει επιχειρηματική δραστηριότητα, συμβουλές και καθοδήγηση από έμπειρους μέντορες που είναι και οι ίδιοι εδραιωμένοι και επιτυχημένοι επιχειρηματίες στο χώρο τους.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απευθύνεται σε γυναίκες οι οποίες έχουν δημιουργήσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια την επιχείρησή τους και απασχολούν τουλάχιστον 1 εργαζόμενο, ώστε να λάβουν (δωρεάν) ουσιαστική καθοδήγηση και πρακτικές συμβουλές από ήδη εδραιωμένους επιχειρηματίες (μέντορες), για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της επιχείρησής τους, ειδικά σε αυτό το πρώιμο και καθοριστικό στάδιο για τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό ο Σ.Β.Β.Ε. προσκαλεί γυναίκες επιχειρηματίες (καθοδηγούμενες) να δηλώσουν συμμετοχή σ' αυτό το πρόγραμμα καθοδήγησης (mentoring). Οι καταξιωμένοι επιχειρηματίες / μέντορες θα παρέχουν υποστήριξη και πρακτικές συμβουλές για θέματα διαχείρισης της γραφειοκρατίας, πρόσβασης μιας επιχείρησης στη χρηματοδότηση, εξωστρέφειας των επιχειρήσεων καθώς επίσης και για πιθανούς επιχειρηματικούς κινδύνους ή προβλήματα που ενδέχεται να συναντήσουν και γενικότερα για την ανάπτυξη των απαραίτητων επιχειρηματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιβίωση και εξέλιξη μιας νέας επιχείρησης με δεδομένη την αρνητική οικονομική συγκυρία. Για κάθε μία από τις ενδιαφερόμενες εκπαιδευόμενες επιχειρηματίες θα οριστεί ένας μέντορας και θα οργανωθεί ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από τις συγκεκριμένες ανάγκες της εκπαιδευόμενης επιχείρησης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για mentorees (καθοδηγούμενες) ορίζεται στις 29 Φεβρουαρίου.