«Εξοικονομώ ΙΙ»: 107 εκατ. ευρώ στη διάθεση των δήμων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ANEMOG_SPITIΕντός του προσεχούς τριμήνου καλούνται οι δήμοι να καταθέσουν φάκελο για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ», προϋπολογισμού 107 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Εντός του προσεχούς τριμήνου καλούνται οι δήμοι να καταθέσουν φάκελο για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ», προϋπολογισμού 107 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Η σχετική πρόσκληση του προγράμματος, που υπογράφηκε πρόσφατα από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Γ. Παπακωνσταντίνου, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και προβλέπει απλουστευμένες διαδικασίες αξιολόγησης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των δήμων στο Πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ» αφορά στην εφαρμογή δράσεων και καλών πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της βιώσιμης ανάπτυξης και όπλο κατά της κλιματικής αλλαγής» υπογράμμισε ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, με αφορμή την υπογραφή της προκήρυξης του προγράμματος. «Σε μια δύσκολη δημοσιονομικά περίοδο για τη χώρα δίνουμε πόρους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσα από τη χρηματοδότηση με 107 εκατ. ευρώ.

Στρατηγική επιλογή και προτεραιότητά μας είναι να δώσουμε ώθηση στην ανάπτυξη, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά ταυτόχρονα δημιουργώντας και νέες θέσεις εργασίας, και ταυτόχρονα χρήσιμες υποδομές για την Τ.Α. και τους πολίτες, ακολουθώντας ένα βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο, με καινοτόμες τεχνολογίες», καταλήγει.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΥΟ ΑΞΟΝΕΣ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού, με εξαίρεση όσους χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Ι». Σύμφωνα με τα στοιχεία του αρμόδιου υπουργείου, οι παρεμβάσεις αφορούν τους άξονες:

Α. Παρεμβάσεις σε κτίρια και υποδομές (ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων, αναβάθμιση του συστήματος φυσικού τεχνητού φωτισμού και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης) και

Β. Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις (υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, τεχνικές μελέτες, μελέτες ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακές επιθεωρήσεις και δράσεις δημοσιότητας).

Οι προτάσεις που θα ενταχθούν θα χρηματοδοτηθούν κατά 70% από τους πόρους του Προγράμματος και κατά 30% από την ίδια συμμετοχή των δήμων. Ενώ ο μέγιστος επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης για κάθε δήμο έχει ως εξής:

•Για δήμους με πληθυσμό 1-10.000 κατοίκους, προϋπολογισμός έως 200.000 ευρώ.

•Για δήμους με πληθυσμό 10.001-45.000 κατοίκους, πρϋπολογισμό έως 400.000 ευρώ.

•Για δήμους με πληθυσμό 45.001-90.000 κατοίκους, προϋπολογισμό έως 600.000 ευρώ.

•Για δήμους με πληθυσμό 90.001-150.000 κατοίκους, προϋπολογισμό έως 800.000 ευρώ.

•Για δήμους με πληθυσμό 150.001-300.000 κατοίκους, προϋπολογισμό έως 1.500.000 ευρώ.

•Για δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 300.001 κατοίκους, προϋπολογισμό έως 3.000.000 ευρώ.