Δίπλα στην Πολυτεχνική Σχολή το ΤΕΕ Ηπείρου

Το ψήφισμα της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υιοθέτησε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου. Το ψήφισμα αφορά στην ανάγκη ίδρυσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών  το οποίο ενώ προβλεπόταν στο σχεδιασμό τελικά οδηγήθηκε στην κατάργηση. Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΜΜ), που με μεγάλο αγώνα ιδρύθηκε με τον Ν.4559/2018, δεν προέκυψε από κάποιο προϋπάρχον … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δίπλα στην Πολυτεχνική Σχολή το ΤΕΕ Ηπείρου.