24 της αυτοδιοίκησης στην Περιφερειακή Συνέλευση της Ε.Ε.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

EE KOMISIONΕίκοσι τέσσερις τοπικοί πολιτικοί ιθύνοντες, προερχόμενοι από ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, διορίστηκαν, επισήμως, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), στην πολιτική συνέλευση των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ε.Ε.

Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνεται ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης.

Η αντιπροσωπεία θα συμμετέχει στην ΕτΠ, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των Περιφερειών και των Δήμων τής Ελλάδας στην Ε.Ε., κατά την επόμενη πενταετία.

Η Ελληνική αντιπροσωπεία – η οποία απαρτίζεται από 12 τακτικά μέλη και 12 αναπληρωματικά μέλη – θα αποτελέσει τμήμα τής νέας 350μελούς Ολομέλειας της ΕτΠ, που εγκαινιάζει τον επόμενο μήνα, μία νέα πενταετή θητεία.

Η Ελληνική αντιπροσωπεία θα πραγματοποιήσει την πρώτη συνεδρίασή της, στις 11-12 Φεβρουαρίου, στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της πρώτης συνόδου ολομέλειας, που θα σηματοδοτήσει τη νέα θητεία της ΕτΠ, κατά τη διάρκεια της οποίας το σύνολο των μελών θα εκλέξει τον Πρόεδρο και τον πρώτο Αντιπρόεδρο της Συνέλευσης.