Το thespro.gr έγινε thespro-news.com

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το thespro.gr έγινε thespro-news.com και σε λίγες μέρες θα εμφανίζεται και στην ελληνική διεύθυνση gr, ως thespro-news.gr. 

Η αλλαγή αυτή έγινε λόγω ανυπέρβλητων προβλημάτων που δημιούργησαν στους διαχειριστές της ιστοσελίδας τρίτοι.

Μια τροποποίηση λοιπόν στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλλά καμία αλλαγή στην δομή και στην ειδησεογραφία η οποία αφορά κατά κανόνα το Νομό Θεσπρωτίας.