Την κατάργηση της εποχικής αλλαγής ώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έπειτα από μια δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε φέτος το καλοκαίρι, στην οποία συμμετείχε αριθμός ρεκόρ εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών.

Περισσότερα...

Με τη συλλογή 4,6 εκατομμυρίων απαντήσεων από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε στις 16/8 τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα.

Περισσότερα...

Ξεκίνησε η κυνηγετική περίοδος 2018-19 με ορισμένες μικρές αλλαγές σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη ρυθμιστική απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος αυξάνεται σε 10 άτομα, οριζόντια σε όλη τη χώρα, ο αριθμός των αγριόχοιρων που μπορούν να θηρευθούν ανά ομάδα κυνηγών.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...