Περί ΦιλόΔημου… 38 εκατομμύρια στην Ήπειρο

ΑΠΟΨΕΙΣ

Του Γιάννη Στέφου

Η σημερινή κυβέρνηση από την αρχή ανάληψης των καθηκόντων της έκανε μια συνειδητή επιλογή με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Η επιλογή αυτή έθετε την τοπική αυτοδιοίκηση στο κέντρο των πολιτικών αποφάσεων μέσα από τα περιφερειακά συνέδρια και τη μόχλευση χρηματοδοτικών εργαλείων τα οποία βάλτωναν επί σειρά ετών. Η συνειδητή αυτή επιλογή έχει αποφέρει ορισμένα μετρήσιμα αποτελέσματα, όσον αφορά τη χρηματοδοτική ροή προς τους δήμους της χώρας και το έργο που παράγεται. Φέρει δε το όνομα «ΦιλόΔημος».

Τα Ειδικά Προγράμματα Ενίσχυσης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ», είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, προβλέπει τη δανειοδότηση των ΟΤΑ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) για τη χρηματοδότηση των έργων. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι  τα δάνεια εξοφλούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να επιβαρύνουν τους δήμους.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦιλόΔημος», εκτός από την αγροτική οδοποιία, έχουν ενεργοποιηθεί και οι προσκλήσεις για έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και για την αποκατάσταση ΧΑΔΑ. Οι τέσσερις αυτές προσκλήσεις θέτουν στη διάθεση των Δήμων χρηματοδοτήσεις ύψους 625.000.000 ευρώ. Σε συνδυασμό με τα 180.000.000 ευρώ των τριών Προσκλήσεων του «ΦιλόΔημος ΙΙ» για προμήθεια μηχανημάτων έργου, αναβάθμιση Παιδικών Χαρών και συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και των αύλειων χώρων τους, οι συνολικές διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις στους Δήμους ανέρχονται σε 795.000.000 ευρώ για την τρέχουσα χρονιά. Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι το παραπάνω ποσό ήδη υπερβαίνει τις αρχικές προβλέψεις για τους διαθέσιμους πόρους για το 2018 κατά 55.000.000 ευρώ, ενώ η διαδικασία επεξεργασίας και ενεργοποίησης νέων προκλήσεων για τη χρονιά που διανύουμε βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για την Ήπειρο χρηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού 38.500.000 ευρώ, ενώ για τους δήμους του νομού Ιωαννίνων η μέχρι τώρα χρηματοδότηση ανέρχεται σε περίπου 15.000.000 ευρώ. Ειδικότερα η χρηματοδότηση περιλαμβάνει: 5.000.000 ευρώ για αποχετευτικά έργα, 7.000.000 ευρώ για έργα ύδρευσης, 870.000 για αναβάθμιση παιδικών χαρών, 850.000 για προμήθεια μηχανημάτων έργου και 1.100.000 για αναβάθμιση σχολικών κτιρίων.

Από την παραπάνω παράθεση αριθμητικών στοιχείων γίνεται παραπάνω από προφανές, ότι η κυβέρνηση στηρίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αν ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι να εργάζεται με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών, τη βελτίωση των υποδομών και της ποιότητα ζωής σε τοπικό επίπεδο, αυτό δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί, αν δεν είχε στη διάθεσή της την οικονομική και πολιτική στήριξη των υπηρεσιακών και πολιτικών παραγόντων της κεντρικής κυβέρνησης. Αν κάτι τέτοιο θεωρείται αυτονόητο σήμερα, σε όχι πολύ μακρινό παρελθόν δεν ήταν έτσι.

  • Ο Γιάννης Στέφος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο Νομό Ιωαννίνων.