Μια νέα αφετηρία, μια μεγάλη πρόκληση

ΑΠΟΨΕΙΣ

Αντιμέτωπο με την μεγαλύτερη πρόκληση από ιδρύσεως του βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μπροστά σε μία νέα αφετηρία, όπως αυτή περιγράφεται με το σχέδιο νόμου για την συγχώνευση με το ΤΕΙ Ηπείρου. Μια νέα αφετηρία και μια μεγάλη πρόκληση, όχι μόνο για την Πανεπιστημιακή Κοινότητα αλλά για το σύνολο της Ηπείρου. Κι αυτό γιατί το Πανεπιστήμιο δεν συμπληρώνεται απλώς με σχολές και τμήματα, αλλά εφοδιάζεται με όλα τα μέσα που μπορούν να το μετατρέψουν στο μεγαλύτερο περιφερειακό της χώρας που μπορεί να έχει ρόλο πρωταγωνιστή τα επόμενα χρόνια.

Το Πανεπιστήμιο συμπληρώνεται με ένα Κέντρο Έρευνας, αίτημα από την προηγούμενη δεκαετία. Και ήταν αυτό που συνάντησε τις μεγαλύτερες δυσκολίες καθώς έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι υπήρξαν αντιδράσεις και μάλιστα σφοδρές από άλλες περιοχές της χώρας, που προσπάθησαν μέχρι και την τελευταία στιγμή να το «κόψουν».

Το Κέντρο Ερευνών Ηπείρου, όπως θα ονομάζεται θα έχει ως βασικό σκοπό την διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της κοινωνίας, την εξειδίκευση νέων επιστημόνων, την παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, την ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων σε επιχειρήσεις και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό.

Δημιουργείται Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο, με σκοπό την συνεργασία του με την Γεωπονική Σχολή ώστε να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί παραγωγικές δραστηριότητες αγροτικής και οικολογικής κατεύθυνσης. Στοχευμένη έρευνα, εκπαίδευση σπουδαστών, ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και εξοικείωσης με τον αγροτοδιατροφικό κλάδο, περιλαμβάνονται στους σκοπούς του.

Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των διετών προγραμμάτων σπουδών που θα αναπτύξει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε τομείς που έχουν άμεση σχέση με την τοπική οικονομία.

Δεν πρόκειται λοιπόν για μία απλή συγχώνευση δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων..

Πρόκειται για μια νέα αρχή ώστε να δημιουργηθεί ένα μεγάλο Πανεπιστήμιο της Ηπείρου.

Φυσικά καμία αρχή δεν είναι εύκολη.. Έτσι και στην περίπτωση αυτή δεν λείπουν οι αντιδράσεις, είτε για λόγους μικροπολιτικούς, τοπικιστικούς είτε για λόγους συντεχνιακούς.

Όμως σ΄αυτά τα μικρά δεν μπορεί να χαθεί το μεγάλο και το σημαντικό..

Κι αυτό αφορά στην νέα πρόκληση την οποία πρέπει να κερδίσει το Πανεπιστήμιο των Ηπειρωτών.