Χάλκινο μετάλλιο στην Ήπειρο για τη διαφθορά! Στην κορυφή Νοσοκομεία, Εφορίες και Πολεοδομίες…

DIAFTORA 14

DIAFTORA 14Εθνική Έρευνα Διαφθοράς στην Ελλάδα, 2013. Πρωταγωνιστές δημόσιου τομέα: νοσοκομεία, εφορίες, πολεοδομίες. Πρωταγωνιστές ιδιωτικού τομέα: υγεία, αυτοκίνητο, δικηγορία, κατασκευαστικός τομέας… Χάλκινο μετάλλιο για την Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς βρίσκεται στην τρίτη θέση… Ανάμεσα δηλαδή στις τρεις περιφέρειες της χώρας με τα υψηλότερα ποσοστά διαφθοράς.

Συνολικά, η διαφθορά στοίχισε στη χώρα για το 2013, 86 εκατομμύρια λιγότερα σε σύγκριση με το 2012.

Θετικό στοιχείο: μεγάλο ποσοστό πολιτών που έλαβαν μέρος στην έρευνα, το 29,6%, αρνήθηκαν να καταβάλουν «φακελάκι».

 

Την έρευνα πραγματοποίησε η Public Issue.

Πιο αναλυτικά :

1) Τα περιστατικά διαφθοράς εξακολουθούν και το 2013 να προέρχονται, σε μεγαλύτερο βαθμό από τον Δημόσιο Τομέα και πιο συγκεκριμένα το 76,7% έναντι 72,9% που ήταν το 2012.

2) Στο Δημόσιο Τομέα καταγράφεται μια σταθεροποίηση των χρηματικών ποσών της διαφθοράς, ενώ στον Ιδιωτικό Τομέα παρατηρείται ελαφρά μείωση .

Η συνολική (μικρο)διαφθορά υπολογίζεται σε 389 εκατ. ευρώ το 2013, συγκριτικά με τα 475 εκατ. ευρώ το 2012. Εμφανίζει δηλαδή μείωση 86 εκατ. ευρώ.

Ζητηθέντα και δοθέντα ποσά

Για το 2013 τόσο για το Δημόσιο όσο και για τον Ιδιωτικό Τομέα καταγράφεται υψηλό ποσοστό ερωτηθέντων που αρνήθηκαν να καταβάλουν τα ζητηθέντα ποσά.
Συγκεκριμένα, 29,6% των ερωτηθέντων αρνήθηκαν να καταβάλουν τα ποσά που ζητήθηκαν στον Δημόσιο Τομέα και 33% στον Ιδιωτικό Τομέα.
Αιτία για την άρνηση είναι αφενός η περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών στη χώρα, αλλά οπωσδήποτε και η αυξανόμενη κοινωνική αναγνώριση του προβλήματος της διαφθοράς.

Και φέτος οι ερωτώμενοι εκλαμβάνουν την μη έκδοση αποδείξεων στις συναλλαγές τους ως φαινόμενο διαφθοράς.

Διαφθορά στο Δημόσιο Τομέα

Στο Δημόσιο Τομέα οι υπηρεσίες που διατηρούν για ακόμη μια χρονιά την πρωτιά της διαφθοράς είναι :

1. Τα Νοσοκομεία
2. Οι Εφορίες
3. Οι Πολεοδομίες

Η σημαντικότερη αύξηση καταγράφεται στο ποσοστό των περιστατικών διαφθοράς που αφορούν στα Νοσοκομεία (+5%), ενώ αντίθετα στις Εφορίες και τις Πολεοδομίες σημείωσαν μείωση (-1,2% & -2,8% αντίστοιχα).

Διαφθορά στον Ιδιωτικό Τομέα

Σε αντίθεση με το Δημόσιο Τομέα, παρατηρείται μείωση του μέσου όρου των χρηματικών ποσών της διαφθοράς (από 1.442 ευρώ το 2012 σε 1.333 ευρώ το 2013). Οι επιχειρήσεις υπηρεσιών υγείας, ο κλάδος του αυτοκινήτου, ο δικηγορικός κλάδος και ο τομέας των κατασκευών είναι οι τομείς με τα περισσότερα κρούσματα διαφθοράς.

Η γεωγραφική κατανομή της διαφθοράς

Σύμφωνα με την έρευνα τα υψηλότερα ποσοστά περιστατικών συνολικής διαφθοράς εντοπίζονται:
1. Στην περιφέρεια Αττικής (κατά κύριο λόγο στην Περιοχή της Αθήνας)
2. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου
3. Στην περιφέρεια Ηπείρου

Το προφίλ των θυμάτων της διαφθοράς

Η έρευνα καταδεικνύει ότι σε σημαντικό βαθμό τα θύματα φαινομένων διαφθοράς είναι άνδρες (25%) ηλικίας 45-54 ετών, ανώτερης εκπαίδευσης και είναι αυτοαπασχολούμενοι ή εργοδότες.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2012 – 2013*

   

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Επέμβαση / Εγχείριση

2012

50

20.000

2013

50

7.000

Γρηγορόσημο

2012

10

7.000

2013

50

5.000

Φακελάκι/Αμοιβή Γιατρού

2012

30

30.000

2013

30

5.000

ΕΦΟΡΙΕΣ

Ρύθμιση Χρεών

2012

500

4.000

2013

50

5.000

Γρηγορόσημο

2012

200

1.000

2013

50

20.000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ

Οικοδομική Άδεια

2012

100

7.500

2013

200

2.000

Γρηγορόσημο

2012

50

5.000

2013

40

15.000

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Επέμβαση/Εγχείρηση

2012

90

25.000

2013

150

4.500

Ιατρικές Εξετάσεις

2012

10

3.100

2013

20

1.000

Γρηγορόσημο

2012

50

5.000

2013

100

5.000

Φακελάκι/Αμοιβή Γιατρού

2012

20

6.000

2013

50

3.000

 

 

Ταυτότητα της έρευνας

Φέτος συμπληρώνονται επτά χρόνια εκπόνησης της Εθνικής Έρευνας για τη Διαφθορά στην Ελλάδα (από το 2007), η οποία αναδεικνύει το μέγεθος της μικρο-διαφθοράς που επιβαρύνει το ελληνικό νοικοκυριό. Η φετινή έρευνα, πραγματοποιήθηκε σε δώδεκα κύματα στο διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2013. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας με δομημένο ερωτηματολόγιο και το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται στα 12.108 άτομα. Η συγκριτική ανάλυση και διαχρονική αξιολόγηση των δεδομένων αποδεικνύει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της έρευνας και την καθιστά ένα σημαντικό επιστημονικό εργαλείο.

Η Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα 2013 υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Διενέργεια Ολοκληρωμένης Εθνικής Έρευνας για τη Διαφθορά» που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του ΕΣΠΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ