Τρίμηνη παράταση στις επενδύσεις ΜμΕ μέσω ΕΣΠΑ

ESPA MME 16 5

Θετική εξέλιξη είχε το αίτημα που είχε υποβάλλει στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, από τις 25 Νοεμβρίου 2015, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης (και το οποίο υιοθέτησε στη συνέχεια και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος) περί εξεύρεσης λύσης για την καθυστέρηση που υπήρξε – λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης- στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ.

Με απόφαση που υπέγραψε στις 15 Δεκεμβρίου 2015 ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Αλ. Χαρίτσης τροποποιήθηκε ο Οδηγός του προγράμματος “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών”, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Με την τροποποίηση δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που ολοκληρώνουν τις επενδύσεις τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, να υποβάλλουν αίτημα επαλήθευσης-πιστοποίησης ολοκλήρωσης έως την 31η Μαρτίου 2016.

Επίσης για διαχειριστικούς και τεχνικούς λόγους αυξάνεται ο αριθμός των τροποποιήσεων από δύο -που αρχικά είχαν προβλεφθεί- σε τρεις και παράλληλα τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται στον ΕΦΕΠΑΕ μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2016, αντί του προβλεπομένου “πριν την ημερομηνία λήξης του έργου”.

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, καμία τροποποίηση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου δε γίνεται αποδεκτή και δαπάνες που θα περιλαμβάνονται σε αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης, χωρίς να είναι εγκεκριμένες δεν μπορούν να πιστοποιηθούν.

{jathumbnail off} ‘

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ