Το πρόβειο στα επιλέξιμα για προώθηση

PROBATA 3

PROBATA 3Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 737/2013, τροποποιώντας παλαιότερους σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά καθώς και στην αγορά τρίτων χωρών. Ο νέος Κανονισμός περιλαμβάνει για πρώτη φορά το πρόβειο κρέας στον κατάλογο των επιλέξιμων προϊόντων για την προώθηση τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις τρίτες χώρες.

Επίσης συμπεριλαμβάνει τον όρο «προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας», ένα νέο είδος ποιότητας των τροφίμων, που μαζί με τα ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ, θα είναι επιλέξιμα για προώθηση μόνο στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Τέλος διαγράφεται από τον κατάλογο των επιλέξιμων προϊόντων για προώθηση το κρέας των πουλερικών.

Όπως αναφέρει η Κομισιόν, το κρέας των πουλερικών μπήκε στον κατάλογο μετά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην κατανάλωση με την γρίπη των πτηνών. Όμως σήμερα που έχει αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών η Κομισιόν αποφάσισε να το αφαιρέσει από το συγκεκριμένο κατάλογο.

Όσον αφορά τον τομέα του πρόβειου κρέατος, η Κομισιόν υποστηρίζει ότι αποτελεί έναν πολύ ευαίσθητο τομέα που διέρχεται κρίση: η κατανάλωση, η παραγωγή και οι τιμές του πρόβειου κρέατος ακολουθούν πτωτική πορεία, ενώ το κόστος (εισαγωγή της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, τιμές των ζωοτροφών, παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής, όπως η εποχιακή μετακίνηση) αυξάνεται.

Επιπλέον, η προσφορά πρόβειου κρέατος από τρίτες χώρες αυξάνεται. Δεδομένης της επιδείνωσης της αποδοτικότητας, πολλοί παραγωγοί αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την παραγωγή, με ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την ποικιλία του κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την περαιτέρω εγκατάλειψη της υπαίθρου.

Το πρόβειο κρέας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της γαστρονομικής κληρονομιάς της Ένωσης και η παραγωγή του κατέχει ιδιαίτερο ρόλο, ιδίως σε περιοχές στις οποίες η παραγωγή είναι δυσχερής, από την άποψη της διατήρησης του τοπίου και του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ