Τουρκολιάς από τα Ιωάννινα: Αποδέσμευση ρευστότητας

TOYRKOLIAS

TOYRKOLIAS«Η ανακεφαλαιοποιημένη Εθνική Τράπεζα μπορεί να αποδεσμεύσει ρευστότητα για τη στήριξη του οικονομικού δυναμικού. Όλοι μας έχουμε διδαχθεί από τα παθήματα του παρελθόντος. Άρα κατά συνέπεια ‘ναι’ στη χορήγηση δανείων, ‘ναι’ στις επιχειρήσεις εκείνες, παλαιές ή νέες, που χαρακτηρίζονται από καινοτομία, εξωστρέφεια, που είναι ανταγωνιστικές».

Με τα λόγια αυτά ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής κ. Αλ. Τουρκολιάς έδωσε το στίγμα των στοχεύσεων και των κινήσεων της τράπεζας το επόμενο διάστημα.

 

Μιλώντας σε εκδήλωση στα Γιάννενα ο κ. Αλ. Τουρκολιάς δήλωσε ότι η τράπεζα αναλαμβάνει πρωτοβουλία να εντοπίσει «αυτές τις μονάδες, αυτούς τους επιχειρηματίες, που είτε μέχρι σήμερα έχουν συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα είτε όχι, που έχουν τις προϋποθέσεις για καινοτομία, εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα. Δεν περιοριζόμαστε σε ένα καταρχήν κατάλογο 50-100 μονάδων.

Αναζητούμε κάθε κύτταρο που εμπεριέχει δυναμισμό. Είναι αυτονόητο ότι αυτή η συμπόρευση απαιτεί και την ενεργό οικονομική στήριξη του επιχειρηματία. Εμείς ως Εθνική, πέρα από τα κεφάλαια, είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε και τη συμβουλή μας στην κατάρτιση του επιχειρηματικού πλαισίου, ώστε το εγχείρημα να είναι βιώσιμο».

Ειδικότερα, στην ομιλία του ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας σημείωσε τα εξής:

1. Η Εθνική Τράπεζα ξεκινά από μία περισσότερο σταθερή βάση γιατί: Πρώτον, ο δείκτης καταθέσεων προς δάνεια στην Ελλάδα για την Εθνική διαμορφώθηκε στο 88% (στοιχεία εννεαμήνου), που με διαφορά είναι καλύτερος δείκτης από άποψης ρευστότητας στην εγχώρια αγορά και εκ των καλύτερων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερον, εντείνεται η αποκλιμάκωση του ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΝΑ Ευρώπη, με τις νέες επισφάλειες στο εννεάμηνο του 2013, σε σχέση με αυτές του 2012, να είναι μειωμένες κατά 60%. Κατά συνέπεια, η απόλυτα και επιτυχώς ανακεφαλαιοποιημένη Εθνική Τράπεζα μπορεί να αποδεσμεύσει ρευστότητα.

2 . Η μείωση της αβεβαιότητας και η αύξηση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της οικονομίας συνέτειναν στη βελτίωση των χρηματοπιστωτικών αποτιμήσεων. Η περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας και οι πρώιμες τάσεις αναστροφής της υφεσιακής τάσης διαγνώστηκαν εγκαίρως από επενδυτικά κεφάλαια, που έχουν επανατοποθετήσει την Ελλάδα στο πεδίο των επιλογών τους.

3. Η απελευθέρωση περιουσιακών στοιχείων από τον Ισολογισμό της Τράπεζας θα οδηγήσει, σε νέο κύκλο επενδύσεων και θα ενισχύσει τη ρευστότητα στην οικονομία. Η Εθνική Τράπεζα με την πώληση των δύο θυγατρικών της, «Πανγαία» και «Αστήρ Παλλάς» εξασφάλισε μεγαλύτερη κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα.

4. Η οικοδόμηση του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της οικονομίας προϋποθέτει ισχυρή επενδυτική ανάκαμψη. Η επανεκκίνηση των μεγάλων έργων, η ομαλή υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων των εισροών από Ε.Ε. και ΕτΕπ), η ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής στήριξης από το ΕΤΕΑΝ σε συνδυασμό με την εξόφληση του υπολοίπου των οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, ισοδυναμούν με «καθαρή» διοχέτευση ρευστότητας στην οικονομία άνω των 10 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2014.

Σε ετήσια βάση, η εκτιμώμενη προσθήκη ρευστότητας ισοδυναμεί σωρευτικά με 4 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ – πρωτοφανής για τα δεδομένα της τελευταίας πενταετίας.

Μέχρι το 2020 η τρέχουσα εκτίμηση των συνολικών διαθέσιμων κεφαλαίων από τις ανωτέρω πηγές προσεγγίζει τα 35 δισ. ευρώ. Με μετριοπαθείς εκτιμήσεις για το πολλαπλασιαστικό τους αποτέλεσμα και υποθέτοντας ακόμη και μικρές συνέργειες με ιδιωτικά κεφάλαια, θα μπορούσαν να αυξήσουν το ΑΕΠ περισσότερο από 2 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση.

Με συνέργειες ξένων κεφαλαίων και κινητοποίηση του εγχώριου κεφαλαίου το αναπτυξιακό αποτέλεσμα θα είναι προφανώς μεγαλύτερο. Να πώς μπορούμε να πετύχουμε, σε ρεαλιστική βάση, πραγματικό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ άνω του 3% ετησίως που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους.

5. Οι δυνάμεις που θα θέσουν την οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά, αμβλύνοντας τις κοινωνικές συνέπειες της κρίσης και υποστηρίζοντας τη βιωσιμότητα της μακροχρόνιας δυναμικής του χρέους, ενυπάρχουν στην οικονομία. Η πλήρης και έγκαιρη κινητοποίησή τους συνιστούν την πιο άμεση πρόκληση μετά την επίτευξη της δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, οφείλουμε να υλοποιήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο τις κρίσιμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ενδεχόμενες επικουρικές προσαρμογές στον ιδιωτικό τομέα, που να παγιώνουν ένα σταθερό και ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο καθένας από τον τομέα δραστηριοποίησης, επιρροής και ευθύνης του καλείται να συνεπικουρήσει το δύσκολο, αλλά αναγκαίο έργο ανάταξης και επανεκκίνησης της οικονομίας, προσδίδοντάς του ένα ουσιαστικό και βιώσιμο περιεχόμενο απαλλαγμένο από τις παθογένειες του παρελθόντος.

6. Ο Όμιλος της Εθνικής επιχείρησε να διατηρήσει το μέγιστο εφικτό βαθμό στήριξης προς την περιφέρεια της Ηπείρου. Εχουν καταστεί ευνοϊκότεροι οι όροι εξυπηρέτησης σχεδόν 4.000 στεγαστικών δανείων και δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην περιφέρεια της Ηπείρου.

Ο αριθμός νέων δανείων προς νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 11%, σε σχέση με το 2012, στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών έχουν εκταμιευθεί δάνεια υπερβαίνοντα τα 5 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντικά είναι και τα υπόλοιπα προς διάθεση που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη περιφέρεια.

7. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη ολοκλήρωση των τεστ κοπώσεως των ελληνικών τραπεζών και τις επικουρικές ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης, αναμένεται να επιτρέψουν στην τράπεζα να διαδραματίσει πολύ πιο ενεργό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη, επουλώνοντας τα πλήγματα από την επιβεβλημένη αναδιάρθρωση δημοσίου χρέους, την ύφεση και τη φυγή καταθέσεων. Είναι η ώρα καθένας, κυρίως όσοι ανήκουν στο επιχειρείν, να αναλάβει τις ευθύνες του, υπογράμμισε ο κ. Τουρκολιάς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ