Τι αλλάζει στις επενδύσεις- Στη Βουλή ο νέος νόμος

BOYLH KYBERNHSHΣτη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» με το οποίο το υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο για τις επενδύσεις προκειμένου να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Οι στόχοι του νομοσχεδίου είναι, μεταξύ άλλων:

• Να ενισχυθεί ο ρόλος της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων

• Να διευρυνθεί το πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων • Να διευκολυνθεί το σύστημα αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων μέσω της σύστασης Γενικής Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων, η οποία θα χειρίζεται συνολικά τις αιτήσεις Στρατηγικών Επενδύσεων

 

• Να καταργηθεί η σειριακότητα των αδειών και να αντικατασταθεί με την έκδοση «πολυάδειας»

• Να διευκολυνθούν οι επενδυτές τρίτων κρατών ως προς την παραμονή τους στην Ελλάδα και την παροχή διευρυμένων χρονικών ορίων παραμονής για τους εκπροσώπους των επενδυτικών φορέων και των συνεργατών τους

• Να καταργηθεί η υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, με παράλληλη αύξηση της Διαχειριστικής Αμοιβής για τη διαχείριση της επένδυσης, την εν γένει κάλυψη του διοικητικού κόστους σε δύο στάδια και σε συνάρτηση με την εξέλιξη της επένδυσης

• Να συμπληρωθεί το πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις στην τουριστική βιομηχανία

• Να εξομαλυνθούν τυχόν αντιγνωμίες που θα προκύψουν από επενδύσεις που μπορεί να αποτελούν Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

• Να προβλεφθεί η διαρθρωτική δομή της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) η οποία θα αποτελεί τη διευρυμένη συνέχεια της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων

• Να συσταθεί αυτοτελές γραφείο επιθεώρησης ιδιωτικών επενδύσεων, με σκοπό την αποτροπή παραβατικών ενεργειών και την εκπόνηση προτάσεων ποιοτικής βελτίωσης του μηχανισμού επιχορηγήσεων

• Να δημιουργηθεί αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικών Επενδύσεων

• Η σύσταση του Νομικού Προσώπου «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ» με σκοπό την εποπτεία και διαχείριση των επενδύσεων ανάπλασης και αξιοποίησης των περιοχών από το ΣΕΦ έως το Σούνιο

• Η παροχή κάθε μέσου για την παράκαμψη γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών με σκοπό τη ταχύτερη αξιοποίηση κάθε επενδυτικού πόρου.

Το νομοσχέδιο περιέχει μια σειρά άλλων παρεμβάσεων για τη διευκόλυνση των επενδυτών, μεταξύ των οποίων, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, της «αυτοβεβαίωσης» για συγκεκριμένες άδειες

•Ο θεσμός της “αυτοβεβαίωσης” (self-assessment) επιτρέπει στους επενδυτές, με δική τους νομική ευθύνη, να βεβαιώσουν την τήρηση προϋποθέσεων για συγκεκριμένες άδειες, εφόσον παρέλθη άπρακτη η προβλεπόμενη προθεσμία για τη Διοίκηση.

•Καταργούμε περιττά εμπόδια και αντικίνητρα για μεγάλες επενδύσεις με την κατάργηση της εγγυητικής επιστολής που, με δεδομένη την οικονομική κρίση, δημιουργούσε σημαντικά εμπόδια στους επενδυτές

•Ενισχύεται ο ρόλος της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων. Δίνεται η δυνατότητα στη Δ.Ε.Σ.Ε. να συγκροτεί ομάδες εργασίας σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ