Τεράστιες απώλειες στο εισόδημα των νοικοκυριών

SOYPER MARKET1

SOYPER MARKET1Απώλειες 13,9 δισ. ευρώ από το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημά τους είχαν τα νοικοκυριά της χώρας μεταξύ 2013 και 2012, καθώς το συνολικό ύψος του διαθέσιμου εισοδήματος μειώθηκε κατά 10,2%, από 136,5 δισ. ευρώ σε 122,6 δισ. ευρώ.

Η δυσμενής αυτή εξέλιξη για την «τσέπη» των νοικοκυριών, οφείλεται στη μείωση κατά 10,7% των αποδοχών των εργαζομένων και στη μείωση κατά 12,2% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν.

Ως αποτέλεσμα, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μειώθηκε κατά 3,6% το 2013 σε σύγκριση με το 2012, από 134,7 δισ. ευρώ σε 129,9 δισ. ευρώ.

Τα συγκεκριμένο στοιχεία προκύπτουν από τους αναθεωρημένους ετήσιους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων της ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου των μη χρηματοοικονομικών εταιριών μειώθηκαν 1% το 2013 σε σχέση με το 2012, από 7,6 δισ. ευρώ σε 7,5 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου προς την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) διαμορφώθηκε σε 13,3% το 2013 από 12,8% το 2012.

Το 2013, το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε έλλειμμα 5,4 δισ. ευρώ από έλλειμμα 8,7 δισ. ευρώ το 2012.

Ο περιορισμός του ελλείμματος οφείλεται στον περιορισμό των εισαγωγών (λόγω και της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος και της πτώσης των ιδιωτικών επενδύσεων) σε 60,6 δισ. ευρώ το 2013 από 63,5 δισ. ευρώ το 2012 και της ανόδου της αξίας των εξαγωγών σε 55,1 δισ. ευρώ το 2013 από 54,8 δισ. ευρώ το 2012.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ