Τεράστια απάτη στην Ψυχική Υγεία… Ανύπαρκτοι ασθενείς αποκαλύφθηκαν και στα Γιάννινα!

PSIXOTERAPEIA

PSIXOTERAPEIAΣυγκλονιστικά στοιχεία για το μέγεθος της απάτης σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αποκαλύπτονται ύστερα από ελέγχους που διενήργησε το Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με αυτά, ένας στους τρεις ασθενείς, όπως έχουν δηλωθεί από τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει! Οι μονάδες χρηματοδοτούνται τόσο από εθνικούς όσο και από κοινοτικούς πόρους!

 

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Epiruspost.gr ο έλεγχος απλώθηκε σχεδόν στο σύνολο των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που λειτουργούν στην Ήπειρο. Απ’ αυτούς δεν προέκυψαν παρατυπίες για μονάδες στην Άρτα, την Πρέβεζα και την Θεσπρωτία.

Αποκαλύφθηκε όμως ότι Μονάδα των Ιωαννίνων λειτουργούσε όπως και οι περισσότερες στην υπόλοιπη χώρα. Με μεγάλο αριθμό ασθενών που στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν! Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο αριθμός των ασθενών αυτών ξεπερνά τους τριάντα, καθώς για τις αντίστοιχες περιπτώσεις τα ΑΜΚΑ είναι ανύπαρκτα!

Σύμφωνα με το πόρισμα της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, που παρουσίασε η υφυπουργός Υγείας, Ζέττα Μακρή, έπειτα από έλεγχο στα αρχεία 68 φορέων, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι λειτουργούν 272 μονάδες για ψυχικά πάσχοντες, 12.000 ασθενείς δεν υπάρχουν, καθώς τα ΑΜΚΑ ήταν ανύπαρκτα ή άκυρα, ενώ βρέθηκαν και ΑΜΚΑ που ανήκαν σε νεκρούς και δηλώνονταν μετά το θανατό τους.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι σε περαιτέρω έλεγχο στο εναπομείναν 66,36% των έγκυρων ΑΜΚΑ, των αρχικών δηλωθέντων από τους Φορείς, που αποζημιώνονταν, ποσοστό 12% των στοιχείων που πέρασαν τους προηγούμενους ελέγχους είναι, επίσης, άκυρο. Το σχετικό πόρισμα έχει ήδη αποσταλεί στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) για την περαιτέρω διερεύνηση και τον καταλογισμό ποσών, που αποτελούν ζημιά για το Δημόσιο, καθώς και στις εισαγγελικές Αρχές για τη διερεύνηση ύπαρξης τυχόν ποινικών αδικημάτων.

Υπήρχαν ενδείξεις παρατυπιών, γι αυτό όλες οι επιχορηγήσεις δίνονταν με επιφύλαξη, ανέφερε η υφυπουργός, σημειώνοντας ότι με τον νέο τρόπο χρηματοδότησης των Μονάδων, η σπατάλη περιορίστηκε κατά 30.000.000 ευρώ, (από 90.000.000 ευρώ) και με τους περαιτέρω ελέγχους, αναμένεται περαιτέρω συρρίκνωσή της.

Οι έλεγχοι κατέστησαν εφικτοί και αποτελεσματικοί με τη χορήγηση άδειας από την ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδόθη τον Απρίλιο του 2014. Τα στοιχεία, που ελέγχθηκαν αφορούσαν τους ασθενείς που επισκέπτονται ή διαμένουν σε μονάδες ψυχικής υγείας και υποβάλλονται, μηνιαίως, στο Υπουργείο, προκειμένου να καλύπτονται οι δαπάνες ανά ασθενή, με βάση τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Ειδικότερα, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, διενήργησε έλεγχο σε συνολικά 37.154 δηλωθέντες, ως ψυχικά πάσχοντες, οι οποίοι εξυπηρετήθηκαν από τις επιχορηγούμενες Μονάδες Ψυχικής Υγείας των ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τον Μάιο του 2014, ζητήθηκαν από τις Μονάδες τα πλήρη στοιχεία των ασθενών που επισκέφτηκαν ή διέμειναν στις Μονάδες, κατά τη διάρκεια του δεκαμήνου (Ιούλιος 2013 – Απρίλιο 2014).

Με την υποβολή των νέων αποκωδικοποιημένων ΑΜΚΑ διαπιστώθηκε ότι αυτομάτως, ο αριθμός των ασθενών μειώθηκε κατά 7.577, δηλαδή από 37.154 ΑΜΚΑ, οι ασθενείς περιορίστηκαν σε 29.577 ΑΜΚΑ. Η Διεύθυνση επεξεργάστηκε τα αποκωδικοποιημένα ΑΜΚΑ, από τα οποία 3.481 ήταν άκυρα. Ο αριθμός των ασθενών μετά τον πρώτο έλεγχο περιορίστηκε κατά 11.058 άτομα, δηλαδή ποσοστό περίπου 30%.

Ακολούθησε δεύτερος έλεγχος σε συνεργασία με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ), ώστε να γίνει διασταύρωση για το υπόλοιπο 70% των ΑΜΚΑ που παρέμειναν. Ο έλεγχος της ΗΔΙΚΑ ΑΕ αφαίρεσε άλλους 1.285 ΑΜΚΑ ως άκυρους, δηλαδή το συνολικό ποσοστό των ασθενών που δεν υπήρχαν μειώθηκε κατά 12.000 άτομα (37.154 αρχικά, 24.283 ΑΜΚΑ μετά τους δύο ελέγχους), ποσοστό άκυρων ΑΜΚΑ 33,33%.

Περαιτέρω έλεγχος στα έγκυρα ΑΜΚΑ, ποσοστό 66,36% των αρχικών δηλωθέντων από τους Φορείς, απέδειξε ότι και εκεί, 12% (τμήμα του 66,36%) των στοιχείων που πέρασαν τους προηγούμενους ελέγχους, είναι επίσης άκυρο. Ενδεικτικά: 30,54% των ΑΜΚΑ, που δηλώθηκαν, δεν ανήκουν στους ασθενείς στους οποίους φαίνεται να παρέχονται υπηρεσίες από τις Μονάδες, 18,85% των ασθενών λαμβάνουν υπηρεσίες από περισσότερες της μίας μονάδες ίδιου ή διαφορετικού τύπου, τον μήνα αναφοράς, γεγονός για το οποίο έχει δοθεί εντολή διενέργειας επιτόπιων ελέγχων, 7,86% των ασθενών που διαμένουν σε μονάδες ψυχικής υγείας στεγαστικού τύπου επισκέπτονται και λαμβάνουν υπηρεσίες και από μονάδες ανοικτού τύπου, όπως Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες.

Συνεπώς καταβάλλονται χρήματα για τον ίδιο ασθενή σε πολλές μονάδες. Ελέγχεται περαιτέρω το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών, ώστε να διαπιστωθεί η ποικιλότητα τους. Ποσοστό 1,31% των ασθενών διαμένουν ταυτόχρονα σε δύο μονάδες στεγαστικού τύπου (οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευμένα διαμερίσματα), 1,01% των ΑΜΚΑ αντιστοιχίζονται με μη έγκυρα βάσει των στοιχείων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ενώ 40,42% των ΑΜΚΑ δεν εμφανίζουν πρόβλημα.

Μετά την ολοκλήρωση του αρχικού πορίσματος, η αρμόδια Υπηρεσία θα προβεί στον άμεσο συμψηφισμό των ποσών που προκύπτουν από τα ευρήματα, καθώς και στη διασταύρωση των στοιχείων των ευρημάτων και με τον ΕΟΠΥΥ γιατί ενδεχομένως επιβαρύνεται και o Οργανισμός.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ