Συνεχίζεται η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας

OIKODOMH ERGASIESΥποχώρηση 34,1% σημείωσε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2013.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2013 το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.241 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 212,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 804,3 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 14,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 25,9% στην επιφάνεια και κατά 36,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

 

Το μέγεθος ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 1.230 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 206,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 783,2 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 14,5 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 26,4% στην επιφάνεια και κατά 37,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Αντίστοιχα το μέγεθος της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2013 , στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 11 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 21,1 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Σεπτέμβριο 2013 , είναι 2,6%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Οκτώβριο 2012 έως τον Σεπτέμβριο 2013, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 16.437 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.088,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 12.259,2 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 39,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 36,8% στην επιφάνεια και κατά 35,1 % στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2011- Σεπτεμβρίου 2012.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Οκτωβρίου 2012-Σεπτεμβρίου 2013 η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 39,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 37,6% στην επιφάνεια και κατά 36,0% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2011- Σεπτεμβρίου 2012.

Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 5,4%.

Το 9μηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2013, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 34,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 34,0% στην επιφάνεια και κατά 32,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο 9μηνο του έτους 2012.

Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 34,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 34,3% στην επιφάνεια και κατά 32,5% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2012.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ