Στην τελική ευθεία προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ESPA EPIXEIREINΣε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την εξειδίκευση των δράσεων για τα νέα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 με σκοπό την οριστικοποίηση τους και τη δημοσιοποίηση των σχετικών προσκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων «Επιχειρηματική Ευκαιρία» και «Επιχειρούμε Δυναμικά», σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειριστικής αρχής.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠ ΕΠΑνΕΚ), σε συνέχεια της έγκρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την εξειδίκευση των δράσεων του ΕΠ ΕΠΑνΕΚ.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής δέσμης προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων και ακολούθως η έκδοση προσκλήσεων για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων και τη χρηματοδότησή τους από ΕΠ ΕΠΑνΕΚ.

Τα προγράμματα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» και «Επιχειρούμε Δυναμικά», για τα οποία έγιναν προδημοσιεύσεις πριν από την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, εντάσσονται στο πλέγμα των ανωτέρω δράσεων κρατικών ενισχύσεων και θα οριστικοποιηθούν με τη δημοσίευση των οδηγών εφαρμογής τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ