Στα σκαριά επενδυτικός νόμος για τρόφιμα και ποτά

AGROTIKH15

AGROTIKH15Το σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση στο αγρο-διατροφικό σύστηµα δεν θα πρέπει να έχει στόχο απλά και µόνο τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, αλλά να συνδέεται µε ποιοτικούς και εξαγωγικούς µετασχηµατισµούς της Βιοµηχανίας Τροφίµων και Ποτών. Αυτό προκρίνει, ανάµεσα σε άλλα, το επεξεργασµένο σχέδιο προτάσεων που έχει στα χέρια του ο υπερ-υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Π. Λαφαζάνης, από οµάδα εµπειρογνωµόνων του αγροδιατροφικού τοµέα.

Μάλιστα, προτείνεται η αναδιάρθρωση κρατικών δοµών και υπηρεσιών µε δηµιουργία ενιαίου φορέα τροφίµων είτε µε ίδρυση Γ.Γ. Βιοµηχανίας Τροφίµων, Ποτών και Γεωργικών Βιοµηχανιών στα πλαίσια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είτε µε ενίσχυση και αναβάθµιση της υπάρχουσας Γ.Γ. Βιοµηχανίας και της ύπαρξης βραχίονα µεταποίησης στο ΥΠΑΑΤ, καθώς και δηµιουργία ενός νέου επενδυτικού νόµου για τη Βιοµηχανία Τροφίµων και Ποτών.

Οι προτάσεις στοχεύουν στην αξιοποίηση των εγχώριων αγροτικών προϊόντων και στην ανασυγκρότηση όλου του αγρο-διατροφικού συµπλέγµατος, µε την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας µέσα από µία νέα εθνική πολιτική εξαγωγών µε άνοιγµα των επιχειρήσεων σε ξένες δυναµικές αγορές.

Όπως τονίζεται στο κείµενο, η Ελλάδα έχει σηµαντικό δυναµικό για να αυξήσει την παραγωγή της, να βελτιώσει το εµπορικό της ισοζύγιο αυξάνοντας τις εξαγωγές και µειώνοντας τις εισαγωγές, ειδικά σε 4 κατηγορίες προϊόντων:
-Βιοµηχανία βρώσιµης ελιάς και ελαιουργικών προϊόντων
-Γαλακτοκοµικά προϊόντα
-Φρούτα και λαχανικά
-Προϊόντα αρτοποιίας.

Καταγράφεται, δε, η σηµασία του αγρο-διατροφικού τοµέα στην οικονοµική δραστηριότητα της χώρας δεδοµένου ότι πάνω από 1 εκατ. επιχειρήσεις /εκµεταλλεύσεις και πάνω από 2 εκατ. άτοµα εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα σε αυτόν, δηµιουργώντας προστιθέµενη αξία 17,3 δις ευρώ. Ο κλάδος είναι ισχυρά εξαγωγικός (15% του συνόλου) µε εµπειρία ιδιαίτερα σε υπο-κλάδους όπως: φρούτα και λαχανικά (οι εξαγωγές τους αποτελούν το 6% των συνολικών µεταποιητικών εξαγωγών), έλαια, προϊόντα γάλακτος, τυριά, κρέας.

Στρατηγικοί στόχοι – Πυλώνες
Σύµφωνα µε τους ειδικούς το σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση στο αγρο-διατροφικό σύστηµα δεν πρέπει να έχει στόχο απλά και µόνο τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης αλλά να συνδέεται και µε ποιοτικούς µετασχηµατισµούς που υπηρετούν τις κοινωνικές ανάγκες όπως:
-Την ανάπτυξη της παραγωγής όσο γίνεται πιο κοντά στις περιοχές που παράγονται οι πρώτες ύλες.
-Την ενδυνάµωση της εγχώριας αγοράς µε προσπάθεια για επάρκεια σε βασικά προϊόντα διατροφής, υποκαθιστώντας τις εισαγωγές.
-Την ανάπτυξη της καινοτοµία και υψηλής εξειδίκευσης ως απάντηση στα εµπόδια που δηµιουργεί η µικρή παραγωγή σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη παραγωγικών δικτύων.
Βασική προϋπόθεση αποτελεί η διαµόρφωση σε στέρεες βάσεις βασικών πυλώνων όπως η ανάπτυξη δικτύων και συλλογικών µορφών κοινωνικής οικονοµίας, η στήριξη της ιδιωτικής ΜΜΕ και της νεανικής επιχειρηµατικότητας.

Στην προσπάθεια να σταµατήσει η περαιτέρω συρρίκνωση του παραγωγικού ιστού κρίνονται επείγουσες οι αποφάσεις για:
-Μέτρα άµεσης ενίσχυσης των επιχειρήσεων
-Οικονοµική ενίσχυση µε µείωση του ΦΠΑ, µείωση του κόστους παραγωγής, βελτίωση ρευστότητας στους µικροµεσαίους παραγωγούς, εξυγίανση του συστήµατος εµπορίας, αξιοποίηση των κινηµατικών µορφών διακίνησης προϊόντων χωρίς µεσάζοντες, δηµιουργία νέων κεντρικών αγορών ανά περιφέρεια, µονίµων λαϊκών αγορών ανά πόλη και διεύρυνση τους µε προϊόντα µεταποίησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ