Σπάνε στα δύο τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα

EAS 14Το πλαίσιο για τον εταιρικό μετασχηματισμό τής ανώνυμης εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ ΑΒΕΕ) καθορίζει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τους συναρμόδιους υπουργούς, δηλαδή την αναπληρώτρια υπουργό Εθνικής Άμυνας, Φώφη Γεννηματά, τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, τον υπουργό Περιβάλλοντος, Γιάννη Μανιάτη και τον υπουργό Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη.

Με την τροπολογία, η ΕΑΣ ΑΒΕΕ εντάσσεται στις ρυθμίσεις του Ν. 3429/2005, σύμφωνα με τις οποίες με Κοινή Υπουργική Απόφαση μπορεί να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να διασπώνται ανώνυμες εταιρείες ή και να αποσπώνται από αυτές περιουσιακά στοιχεία και να εισφέρονται σε άλλη εταιρεία.

 

Η διάσπαση της ΕΑΣ ΑΒΕΕ πραγματοποιείται με τη σύσταση δύο νέων ανωνύμων εταιρειών και ως αποκλειστικός σκοπός της μίας εκ των δύο νέων επωφελούμενων εταιρειών καθορίζεται η παραγωγή και εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΑΣ ΑΒΕΕ μεταβιβάζονται από τη διάσπασή της στις νέες εταιρείες, ενώ για τις μεταβιβάσεις αυτές δεν απαιτείται οποιαδήποτε διοικητική έγκριση ή άδεια ούτε υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων ή άλλου φόρου σχετικά με την υπεραξία κατά τη μεταβίβαση ακινήτων.

Η τροπολογία, μεταξύ άλλων, ορίζει επίσης ότι εφαρμόζονται για τις νέες εταιρείες οι διατάξεις του Ν. 2303/1995 (κεφαλαιοποίηση χρεών των κρατικών αμυντικών βιομηχανιών προς το Ελληνικό Δημόσιο, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου και έκδοση ίσης αξίας προς τα χρέη μετοχών, που αναλαμβάνονται από το Ελληνικό Δημόσιο). Εφαρμόζονται, δε, και για τα χρέη της ΕΑΣ ΑΒΕΕ που προέκυψαν στο διάστημα πριν τη σύσταση των εταιρειών αυτών και δεν είχαν κεφαλαιοποιηθεί.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα υπαγωγής των δύο νέων εταιρειών στη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης δημοσίων επιχειρήσεων (άρθρο 14Α του Ν. 3429/2005), ανεξαρτήτως συνδρομής των προβλεπομένων προϋποθέσεων.

Πριν την ολοκλήρωση της διάσπασης, η ΕΑΣ ΑΒΕΕ μπορεί να επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω του εποπτεύοντος υπουργείου, για την αμιγώς στρατιωτική παραγωγή και εμπορική δραστηριότητα. Μετά τη διάσπαση, το ποσό της επιχορήγησης μεταφέρεται συνολικά στη νέα εταιρεία που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή και εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται άμεσα επί του κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη, λόγω της επιχορήγησης της ΕΑΣ ΑΒΕΕ, για το διάστημα πριν την ολοκλήρωση της διάσπασής της, η οποία έχει εκτιμηθεί ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των 10 εκατ. ευρώ.

Έχει επίσης εκτιμηθεί από τα συναρμόδια υπουργεία ότι, για το διάστημα μετά τη διάσπαση της ΕΑΣ ΑΒΕΕ, η δαπάνη αυτή θα προσαυξηθεί κατά 25 εκατ. ευρώ. Θα υπάρξει επίσης απώλεια εσόδων, λόγω χορηγούμενων απαλλαγών από φόρους, τέλη κλπ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ