Σε έξι δόσεις τα αναδρομικά του ΕΚΑΣ για νέους δικαιούχους

SYNTE TRAPEZA

SYNTE TRAPEZA

Σε έξι δόσεις θα λάβουν τα αναδρομικά του ΕΚΑΣ οι νέοι 100.000 δικαιούχοι του επιδόματος καθώς οι διοικήσεις των ταμείων έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια για οποιαδήποτε επιπλέον δαπάνη.

Η πρώτη δόση θα καταβληθεί στους δικαιούχους για το έτος 2015, σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε το ΙΚΑ, στις 29 Iουνίου 2015, με τη σύνταξη του μηνός Iουλίου 2015. H χορήγηση των αναδρομικών ποσών για το διάστημα από την 1/1/2015 μέχρι την 30/6/2015 θα επιμεριστεί σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα πληρωμής του, δηλαδή στις 29/6/2015 με τη σύνταξη μηνός Iουλίου 2015 και εξόφληση στις 27/11/2015, με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς των ταμείων, το 2015 η δαπάνη για το ΕΚΑΣ θα αυξηθεί κατά 20% και θα φθάσει τα 900 εκ ευρώ από 721 εκ ευρώ που ήταν το 2014, όπου και πάλι είχε καταγράψει υπέρβαση ύψους 200 εκ. έναντι της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Συγκεκριμένα η αύξηση των δικαιούχων του 2015 οφείλεται στην κατάργηση της 13ης και 14ης επικουρικής σύνταξης το 2013 καθώς οι δικαιούχοι επιλέγονται με βάση τα εισοδήματα αυτού του έτους. «Έχασαν 800 ευρώ από τα δώρα και τώρα θα πάρουν επιπλέον 2800 με το ΕΚΑΣ » σχολιάζει παράγοντας της ασφάλισης.
Η καταβολή των αναδρομικών ποσών σε δόσεις ισχύει τόσο στις περιπτώσεις αυτόματης χορήγησης του επιδόματος από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. όσο και στις περιπτώσεις ατομικού ελέγχου των συνταξιούχων από το αρμόδιο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων. Με την εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων και τις διασταυρώσεις από την HΔIKA και τα KEΠA, ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα να χορηγηθεί το EKAΣ ανεξαρτήτως ηλικίας σε συνταξιούχους με μικρότερο του 80% ποσοστό αναπηρίας το τρέχον έτος.

Συγκεκριμένα, υπενθυμίζεται:
1. Δεδομένου ότι το εισοδηματικό κριτήριο που περιορίζει στα 850,00 € το ποσό της καταβαλλόμενης ακαθάριστης μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης ή του αθροίσματος των καταβαλλόμενων συντάξεων ελέγχεται κατά το μήνα ανάρτησης του εγγράφου της Γ.Γ.Κ.Α. περί χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ στη Διαύγεια, δηλαδή αφορά τη σύνταξη του μήνα που προπληρώνεται κατά το ανωτέρω χρονικό σημείο, ο έλεγχος αυτός για το έτος 2015 θα γίνει στη σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου, ενώ στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων που θα καταστούν συνταξιούχοι από την 1/2/2015 και μετά, το ανωτέρω κριτήριο θα εξεταστεί κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησής τους.

2. Το Ε.Κ.Α.Σ. και για το έτος 2015 χορηγείται ανεξαρτήτως ηλικίας και αιτίας συνταξιοδότησης στους συνταξιούχους από το μήνα που φέρουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% και για όσους μήνες ισχύει το ίδιο ποσοστό.

Για το λόγο αυτό, για την κατηγορία των συνταξιούχων που φέρουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ενώ δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και προκειμένου να επιτευχθεί απόλυτη ταύτιση των στοιχείων που διαθέτει στο αρχείο της η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με το αρχείο ΚΕ.Π.Α., ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα να χορηγηθεί το Ε.Κ.Α.Σ. σε συνταξιούχους με μικρότερο ποσοστό αναπηρίας, έχει αποσταλεί αρχείο από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., στο οποίο εμφανίζονται οι περιπτώσεις των ανωτέρω συνταξιούχων οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί για το ποσοστό αναπηρίας τους – 80% και άνω – από τα ΚΕ.Π.Α., καθώς και για το σχετικό χρονικό διάστημα που η αναπηρία τους αφορά το τρέχον έτος.

Θα ελέγχεται σε μηναία βάση η πιθανή επαναχορήγηση του EKAΣ από την πρώτη του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο οι συνταξιούχοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και θα εντοπίζονται τυχόν διαφορές ποσών EKAΣ λόγω αλλαγής κλίμακας, αναδρομικά από 1/1/2015.

Θα αναζητούνται άμεσα όσα τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά EKAΣ (σε μηνιαίες δόσεις των 80,00 ευρώ) αφορούν το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 μέχρι την ημερομηνία νόμιμης διακοπής του.

Θα καλούνται για έλεγχο όσοι συνταξιούχοι είναι δικαιούχοι, αλλά δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία στην HΔIKA για να εισπράξουν το EKAΣ μαζί με τη σύνταξη.{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ