Πώς εκχωρούνται στο κράτος τα ανείσπρακτα ενοίκια

AKINHTA

AKINHTA

Ελάχιστο χρόνο έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογούμενοι που θέλουν να εκχωρήσουν στο δημόσιο ανείσπρακτα ενοίκια του 2014 προκειμένου να μην φορολογηθούν γι’ αυτά.

Η απόφαση που υπέγραψε η αρμόδια γενική γραμματέας δημοσίων εσόδων Κατερίνα Σαββαίδου, προβλέπει ότι η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων δηλαδή πριν το τέλος Ιουνίου (με τα μέχρι τώρα δεδομένα καθώς όπως σημείωνε και χθες το theTOC.gr η παράταση μάλλον θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη παρά τις διαψεύσεις).

Η εκχώρηση γίνεται με την υποβολή συμπληρωμένου του σχετικού εντύπου δήλωσης εκχώρησης από τον εκχωρητή στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., συνοδευόμενο υποχρεωτικά από Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπου ο εκχωρητής βεβαιώνει τη μη είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων, το ακριβές ποσό αυτών, την ακρίβεια των κατατεθειμένων εγγράφων και τη μη κατοχή άλλων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων πλην των κατατεθειμένων. Με τη δήλωση εκχώρησης πρέπει επίσης να συνυποβάλλονται και όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μη είσπραξη των εκχωρούμενων μισθωμάτων, όπως αναφέρονται στη σχετική απόφαση.

Η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει υποχρεωτικά μετά το πέρας του φορολογικού έτους στο οποίο αφορά και πριν την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αυτών, η δήλωση εκχώρησης δεν γίνεται δεκτή.

Η εκχώρηση ολοκληρώνεται με μόνη τη μονομερή δήλωση του εκχωρητή, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ρητή αποδοχή της εκχώρησης από το Δημόσιο και αναγγελία της εκχώρησης των μισθωμάτων στον οφειλέτη. Το Δημόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώματα του εκχωρητή και δεν είναι δυνατή η ανάκληση της δήλωσης εκχώρησης.
{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ