Πρωτοπόρα μελέτη από τη Μαιευτική Ιωαννίνων…

PERPANIOAN

PERPANIOAN

Μελέτη της Μαιευτικής και Γυναικολογικής κλινικής της Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων η οποία παρουσιάστηκε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας που πραγματοποιήθηκε στο Βολο, 28-31 Μαΐου, καταδεικνύει κατά απερίφραστο τρόπο και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα εξαιρετικά πλεονεκτήματα του HPV εμβολιασμού.

“Παθολογία τραχήλου σε HPV εμβολιασθείσες γυναίκες στην Ελλάδα”
Ν. Τσάγκας, Μ.-Ε. Αναφορίδου, Μ. Κύργιου, Γ. Βαλασούλης, Ν. Ράφτης, Μ. Παρασκευαΐδη, Α. Αθανασίου, Ε. Μπιλιράκης, Μ. Νασιουτζίκη, Α. Δαπόντε, Α. Βατοπούλου, Α. Παπανικολάου, Γ. Μιχαήλ, Ε. Δεληγεώρογλου, Α. Λουφόπουλος, Π. Καρακίτσος, Ε. Παρασκευαΐδης, the HeCPA Study Group.

Όπως εξήγησε πιο αναλυτικά, ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Τραχήλου & Κολποσκόπησης και της Ελληνικής Ακαδημαϊκής Ομάδας Μελετών Παθολογίας Τραχήλου (HeCPA Group), αποδεικνύεται πλέον αδιαμφισβήτητα και από τα δεδομένα της Ελλάδος, αυτό που έχει καταδειχθεί και στον υπόλοιπο πλανήτη. Δηλαδή, ότι ο εμβολιασμός έναντι της λοίμωξης από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων προστατεύει μεσο-βραχυπρόθεσμα από προκαρκινικές αλλοιώσεις και μακροπρόθεσμα από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Η γεν. γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Κυτταρολογίας κα Μαρία Νασιουτζίκη δήλωσε ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης μας, καταδεικνύεται ότι ο HPV εμβολιασμός προστατεύει σχεδόν απόλυτα από την πλειοψηφία των ογκογόνων στελεχών του ιού. Παρ´ ολα αυτά παραμένει αναγκαίο, οι εμβολιασθείσες γυναίκες να ακολουθούν το πρόγραμμα δεύτερογενους πρόληψης για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Όπως δήλωσε ο Γραμματέας της Εταιρείας Παθολογίας Τραχήλου & Κολποσκόπησης και μέλος του ΔΣ του HeCPA group Ευριπίδης Μπιλιράκης είναι αξιοσημείωτο ότι από τις γυναίκες που προσήλθαν και είχαν ήδη εμβολιασθεί, καμία δεν ανέφερε ουσιώδεις παρενέργειες πλην ενδεχομένως μικρού πόνου ή ερυθρότητας παροδικά στο σημείο της εφαρμογής της ένεσης κατά τη χορήγηση.

Σε 124 γυναίκες κάτω των 26 χρόνων που είχαν εμβολιασθεί, η παθολογία τραχήλου, είτε με τη μορφή παθολογικού pap-test είτε με τη παρουσία κονδυλωμάτων, ήταν μηδαμινή η και μηδενική σε σχέση με αντίστοιχης ηλικίας νεαρές γυναίκες (μετά από εξομοίωση διάφορων παραγόντων κινδύνου, όπως κάπνισμα, αριθμός σεξουαλικών συντρόφων, κλπ) οι οποίες όμως δεν είχαν εμβολιασθεί.

Μακράν ηπιότερη παθολογία εμφάνισε ιδίως η ομάδα των νεαρών γυναικών, οι οποίες είχαν εμβολιασθεί στη καταλληλότερη ηλικία, δηλαδή πριν την έναρξη σεξουαλικών επαφών. Σχετικά μικρότερη ήταν η προστασία σε εκείνες που είχαν εμβολιασθεί μετά την έναρξη επαφών, αλλά πάντως πολύ μεγαλύτερη από τις γυναίκες που δεν είχαν εμβολιασθεί καθόλου.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αποδεικνύουν και ενισχύουν ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματα προηγηθείσας μελέτης της ομάδας, [η οποία έχει παρουσιαστεί και βραβευθεί στο ετήσιο συνέδριο της Βρετανικής Εταιρείας Παθολογίας Τραχήλου (BSCCP 2013) και Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Παθολογίας Τραχήλου (EFC 2013)] η οποία ανέδειξε ότι ακόμη και γυναίκες θετικές στα στελέχη του ιού HPV 16/18 (χωρίς παθολογία – μόνο θετικές στον HPV ιό) μετά τον εμβολιασμό έχουν κάθαρση λοίμωξης στο 100% σε σύγκριση με αυτές που δεν εμβολιάστηκαν .

Άμεσο και χειροπιαστό όφελος της ηπιότερης η και μηδενικής παθολογίας τραχήλου στις εμβολιασθείσες γυναίκες, είναι και η αποφυγή της ανάγκης επεμβάσεων στο τράχηλο των συγκεκριμένων νεαρών γυναικών σε σχέση με την ομάδα των μη εμβολιασμένων.

Οι επεμβάσεις αυτές που είναι αναγκαίες για τη θεραπεία των προκαρκινικων αλλοιώσεων, ιδίως όταν πραγματοποιούνται σε νεαρή ηλικία που οι περισσότερες γυναίκες δεν έχουν ακόμα τεκνοποιήσει, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο μαιευτικών επιπλοκών (αποβολές, πρόωροι τοκετοί, κλπ) σε μελλοντικές εγκυμοσύνες, όπως έχει αποδειχτεί με σειρά μελετών και δημοσιεύσεων της Ελληνικής Ομάδας Μελετών Τραχήλου (LANCET 2006 ,BMJ 2008, BJOG 2010, BMJ 2012, BMJ 2014,κλπ)

Συνεπώς, κυρίως ο HPV εμβολιασμός, όπως έχει πλέον αποδειχτεί και από τα ελληνικά δεδομένα, λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας πρωτογενούς πρόληψης, μη επιτρέποντας στις προκαρκινικες αλλοιώσεις να αναπτυχθούν και αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη κάποτε αυτές να χρειασθεί να θεραπευτούν. Επιπλέον και εφόσον αυτές αναπτυχτούν (κυρίως στις μη εμβολιασθείσες) ευκταίο θα ήταν να επιλεχτούν προς θεραπεία μόνον αυτές οι περιπτώσεις που πραγματικά χρειάζονται θεραπευτική παρέμβαση διότι οι αλλοιώσεις τους εμπεριέχουν κίνδυνο επιδείνωσης σε διηθητικό καρκίνο του τραχήλου.

Αυτή ακριβώς η μεθοδολογία παρουσιάσθηκε σε μια 2η μελέτη της ίδιας ομάδας στο Πανελλήνιο συνέδριο του Βόλου
“Αποτελέσματα παρακολούθησης γυναικών με ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις τραχήλου CIN2 που δεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Διερεύνηση του ρόλου βιοδεικτών σχετικών με τον HPV”
Μ. Κύργιου, Κ. Παπακωνσταντίνου, P. Abrol, Σ. Γκριτζέλη, Γ. Βαλασούλης, M. Cowen, Σ. Στασινού, Π. Καρακίτσος, Μ. Νασιουτζίκη, D. Lyons, Α. Λουφόπουλος, Ε. Παρασκευαΐδης, the HeCPA Study Group

H οργανωτική και επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου βράβευσαν την συγκεκριμένη μελέτη με το 1ο βραβείο της καλύτερης επιστημονικής εργασίας. Όπως επισημαίνει ο καθηγητής κος Παρασκευαΐδης, ο γενικότερος αυτός επιστημονικός άξονας, τμήμα του οποίου παρουσιάστηκε στο Βόλο, προσδιορίζει αλλά και εξατομικεύει τον υποβόσκοντα κίνδυνο αλλά και την ανάγκη θεραπείας και έτσι έχει γλιτώσει πάρα πολλές γυναίκες από άσκοπες επεμβάσεις, έχει δε βραβευθεί κατ’ επανάληψη τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Ο καθηγητής Κυτταρολογίας του Καποδιστριακού Πανεπ/μιου Αθηνών κος Π.Καρακιτσος επεσήμανε ότι η κυτταρολογία υγρής φάσης ThinPrep αποτελεί την ιδανική μέθοδο όχι μόνο για την μορφολογική διάγνωση των αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας αλλά και την εφαρμογή ποκίλων βιοδεικτών με προγνωστική και προβλεπτική κλινική σημασία. Τέλος η εφαρμογή στοχαστικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης μας έχει επιτρέψει να αναδείξουμε κριμένη πληροφορία πολύ χρήσιμη για την εξατομικευμένη αντιμετώπιση των γυναικών με παθολογία τραχήλου, βασισμένοι στα αποτελέσματα του ThinPrep Pap-test και της έκφρασης βιοδεικτών που σχετίζονται με την φυσική ιστορία της HPV λοίμωξης.

Τέλος, όπως δήλωσε ο καθηγητής κος Α. Λουφόπουλος, Καθηγητής Ιατρικής του ΑΠΘ, Γ.Γ. της Ελληνικής Μαιευτικής –Γυναικολογικής Εταιρείας και εκδότης του Επιστημονικού Περιοδικού της Εταιρείας, HSOG, ο εμβολιασμός με το τετραδύναμο εμβόλιο, προστατεύει εκτός των προκαρκινικών εκδηλώσεων και από τα κονδυλώματα της περιγεννητικής περιοχής, νόσο επίμονο, ενοχλητική και με συχνές υποτροπές.

Σύμφωνα με την νέα οδηγία της Επιτροπής Εμβολιασμών που ισχύει από 22/1/2015, ο εμβολιασμός για τα κορίτσια 11-15 ετών συστήνεται σε δύο (2) δόσεις ενώ για ηλικίες από 15-26 ετών χορηγείται σε τρείς (3) δόσεις. Αξιοσημείωτο όμως είναι ότι το εμβόλιο για ηλικίες από 18-26 ετών θα χορηγείται δωρεάν μόνον μέχρι 31/12/2016. Θα ήταν βέβαια ευχής έργο να χορηγηθεί το εμβόλιο εκτός από τους ομοφυλόφιλους άνδρες, δυνατότητα την οποία δίνει η τελευταία οδηγία της Επιτροπής Εμβολιασμών, και σε έφηβα αγόρια, γιατί μόνο έτσι θα προληφθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις από την λοίμωξη με τον ιό HPV σε άνδρες και γυναίκες.

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ