Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αργυροχοΐας

ASHMOYRGIAΑπαντήσεις έδωσαν οι αρμόδιοι Υπουργοί Οικονομικών και Ανάπτυξης στην Ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή (αρ. πρωτ 1776/17.09.2013) ο Σταύρος Καλογιάννης, με θέμα τη στήριξη της Γιαννιώτικης αργυροχοΐας.

Ειδικότερα:
– Στην απάντησή του ο Υφυπουργός Οικονομικών αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη σημαντική νομοθετική ρύθμιση που έχει εφαρμογή από 01.01.2013 για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες, όπου προβλέπεται ότι «για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας τους, ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της σχετικής κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) κα μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εισόδημα».

 

Ωστόσο, σχετικά με το θέμα της εφαρμογής μειωμένου συντελεστή στα είδη αργυροχρυσοχοΐας στην απάντηση σημειώνεται ότι, η εφαρμογή του δεν είναι δυνατή δεδομένου ότι «… οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύουν, αποτελούν ενσωμάτωση διατάξεων της κοινοτικής Οδηγίας ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ) στο εσωτερικό δίκαιο και οποιαδήποτε παρέκκλιση θα αποτελούσε κοινοτική παράβαση».

– Στην απάντησή του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ενημερώνει ότι υπάρχει ισχυρό νομικό πλαίσιο για την πάταξη του παρεμπορίου. Για το θέμα του διαχωρισμού εγχώριων και εισαγόμενων προϊόντων με ειδική σήμανση, που είχε θέσει ο Σταύρος Καλογιάννης, ο Υφυπουργός αναφέρει ότι έχει προβλεφθεί διαδικασία απονομής σήματος και ότι έχει ανατεθεί στην Επιτροπή Ελληνικού Σήματος (ΕΕΣ) «η εκπόνηση Κανονισμών ανά κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας, έτσι ώστε να τεθούν οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, προκειμένου να τους απονεμηθεί το εν λόγω σήμα». Ήδη η ΕΕΣ εκπονεί Κανονισμούς που αφορούν στα διατροφικά προϊόντα και θα ακολουθήσουν Κανονισμοί και για άλλους κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αργυροχοΐας.
Περαιτέρω, στην απάντηση του Υφυπουργού γίνεται εκτενής αναφορά στο πλαίσιο που διέπει τις κρατικές ενισχύσεις και στις δράσεις που είναι σε εξέλιξη για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του εμπορικού τομέα μέσω ΕΣΠΑ ή την δανειοδότηση μέσω ΕΤΕΑΝ.

Επίσης σε ό, τι αφορά στη συμμετοχή των εταιρειών του κλάδου της Αργυροχρυσοχοΐας και Αργυροχοΐας σε διεθνείς εκθέσεις, που είχε τεθεί ως θέμα στην Ερώτηση του Σταύρου Καλογιάννη, επισημαίνεται ότι την τρέχουσα περίοδο αυτές μπορούν να επωφελούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα» και ειδικότερα προγράμματα όπως το «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων II» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013).
Τέλος, στην απάντηση γίνεται αναφορά και στην ψηφιακή πύλη «Start – up – Greece», από την οποία μπορεί να ενημερώνεται όποιος ενδιαφέρεται να ιδρύσει ή να ενισχύσει την επιχείρησή του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ