Προχωρούν οι εγκρίσεις αγροτικών επενδυτικών σχεδίων

PROBATA 3

PROBATA 3Εν αναμονή της λειτουργίας του ταμείου αγροτικής επιχειρηματικότητας, από την πλευρά των υποψήφιων επενδυτών στον αγροτικό τομέα για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής τους, προχωρούν οι εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων, όπως ανέφερε Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος, κάνοντας ένα συνοπτικό απολογισμό της θητείας του εν ενόψει της επίσημης αποδοχής της παραίτησής του από την Ειδική Γραμματεία.
Πιο συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια φιλικής ενημερωτικής συνάντησης με δημοσιογράφους που καλύπτουν τα θέματα των αρμοδιοτήτων του την Τρίτη 9 Ιουλίου, ανέφερε πως στα πλαίσια της επιτάχυνσης της υλοποίησης του τρέχοντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης – το οποίο όπως σημείωσε υπερκάλυψε τον στόχο του κανόνα ν + 2 στην απορρόφηση κοινοτικών πόρων – ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις για την επιτάχυνση και την απλούστευση των διαδικασιών.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τα Σχέδια Βελτίωσης, όπου αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς οι προηγούμενες καθυστερήσεις και η διαδικασία εξελίχθηκε ταχύτατα. Συγκεκριμένα, ενώ μέχρι το καλοκαίρι του 2012 είχαν αξιολογηθεί και περάσει από γνωμοδοτικές επιτροπές ελάχιστες από τις 7.735 αιτήσεις (περίπου 200 σε διάστημα μεγαλύτερο του 1 έτους), σήμερα και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έχουν αξιολογηθεί πλέον και οι 7.735 αιτήσεις ενίσχυσης. Επιπλέον, έχουν ελεγχθεί 7.500 αιτήσεις από γνωμοδοτικές επιτροπές, έχουν ήδη εγκριθεί περίπου 5.200 σχέδια βελτίωσης, και η διαδικασία γνωμοδότησης και έγκρισης των αιτήσεων για τους υπόλοιπους που πληρούν τις προϋποθέσεις προχωρά με εντατικούς ρυθμούς. Παράλληλα, επισήμανε ότι δρομολογήθηκαν σειρά ενεργειών στην κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας, καθώς και της διευκόλυνσης της πληρωμής των δικαιούχων, όπως η πραγματοποίηση πληρωμής έως και του 40% του συνολικού προϋπολογισμού των επενδύσεων, με απλό διοικητικό έλεγχο χωρίς να απαιτείται επιτόπια επίσκεψη. Ήδη, όπως είπε, έχουν υπογραφεί εγκρίσεις αιτημάτων πληρωμής σημαντικού αριθμού σχεδίων βελτίωσης.

Επιπλέον, όπως είπε ο κ. Θεοχαρόπουλος, οι ιδιωτικές επενδύσεις στις αγροτικές περιοχές ενισχύονται μέσω του Άξονα 3 (πρώην ΟΠΑΑΧ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, με τη στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων και τη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες. Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε η 2η Προκήρυξη, που εκδώθηκε το Φεβρουάριο του 2013, για την υλοποίηση των επενδύσεων αυτών, διαθέσιμου προϋπολογισμού 65 εκατ. € (δημόσιας δαπάνης).

Επιπρόσθετα, με στόχο την ορθολογική διάθεση και αξιοποίηση των κονδυλίων για την επαρκή κάλυψη των τοπικών αναγκών, κατανεμήθηκαν με αντικειμενικά κριτήρια επιπλέον πιστώσεις σε περιοχές παρέμβασης σε ολόκληρη τη χώρα, στο πλαίσιο της προσέγγισης LEADER. Επίσης, με πρόσφατη τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες εφαρμογής, καθώς και το σύστημα εποπτείας και ελέγχων.

Σύμφωνα με τον Κ. Θεοχαρόπουλο, καθώς στις προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων και η προστασία του περιβάλλοντος, με την εφαρμογή συστημάτων βιολογικής γεωργίας και συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης, αυξήθηκαν οι διαθέσιμοι πόροι για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Συγκεκριμένα, αυξήθηκαν οι πιστώσεις για τις νέες εντάξεις στη δράση της Βιολογικής Γεωργίας από 40 εκατ. € σε 170 εκατ. € και της Βιολογικής Κτηνοτροφίας από 20 εκατ. € σε 60 εκατ. €, προκειμένου να ικανοποιηθεί το αυξημένο ενδιαφέρον για τις δράσεις αυτές.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας απλούστευσης των διαδικασιών και της μείωσης της γραφειοκρατίας ξεκίνησε και ολοκληρώνεται η διαδικασία τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου των ιδιωτικών επενδύσεων, των νέων γεωργών κ.ά.

Επίσης, ο κ. Θεοχαρόπουλος σημείωσε πως στο πλαίσιο των έργων υποδομής, υλοποιούνται πλέον σε ολόκληρη τη χώρα 84 μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα και μελέτες, συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 600 εκατ. €, καθώς και 530 μικρά δημόσια έργα (αναπλάσεις οικισμών, μικρά εγγειοβελτιωτικά κ.ά.), συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης που ξεπερνά τα 227 εκατ. €. Πρόσφατα, προχώρησε νέα πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης μικρών εγγειοβελτιωτικών έργων και έργων διαχείρισης υδατικών πόρων, δημόσιας δαπάνης 33 εκατ. €.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ