Προς δημιουργία Μητρώου συνεπών επιχειρήσεων

ADHL ERGASIA 30 6

ADHL ERGASIA 30 6Ψηφίστηκε στη Βουλή η διάταξη για τη δημιουργία του ειδικού «Λευκού Μητρώου Συνεπών Επιχειρήσεων – Περσέας».

Αναφερόμενος στη διαμόρφωση του νέου συστήματος, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης σημείωσε πως σημαντικές παράμετροι για τον σωστό σχεδιασμό και την αποτελεσματική υλοποίηση του «Περσέα» αποτελούν τόσο τα κριτήρια ένταξης των επιχειρήσεων στο σύστημα, όσο και τα θετικά κίνητρα που θα συνοδεύουν τις εντασσόμενες επιχειρήσεις.

Ως προς τα κριτήρια ένταξης είπε πως θα συνεκτιμηθεί η διαχρονική και συστηματική συμμόρφωση με τις προβλέψεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, η έλλειψη καταγγελιών για παράβαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας – ιδιαίτερα ως προς τη χρήση αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας – αλλά και οι ειλικρινείς επιχειρηματικές προσπάθειες για τη διατήρηση ή και αύξηση της συνολικής απασχόλησης, κ.λπ.

Σ ό,τι αφορά τα θετικά κίνητρα θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν τόσο η ενδεχόμενη στοχευμένη μείωση του μη μισθολογικού κόστους (ασφαλιστικές εισφορές) για αυτή την κατηγορία των συνεπών επιχειρήσεων, αλλά και άλλες διοικητικές διευκολύνσεις.

Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσε, και δεδομένου ότι οι έλεγχοι της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας θα προσανατολίζονται κατά προτεραιότητα σε επιχειρήσεις αυξημένης παραβατικής συμπεριφοράς, οι συνεπείς επιχειρήσεις του συστήματος «Περσέας» θα «επιβραβεύονται» επιπλέον από το γεγονός ότι θα απαλλάσσονται και από τον αναπόφευκτο διοικητικό φόρτο που επιφέρουν οι συχνές επισκέψεις ελεγκτικών κλιμακίων.

Συμπλήρωσε πως οι λεπτομερείς παράμετροι σχεδιασμού του συστήματος «Περσέας» θα προκύψουν ύστερα από μια εκτενή και συστηματική κοινωνική διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και των ελεγκτικών του πυλώνων, δηλαδή της Επιθεώρησης Εργασίας και της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) του ΙΚΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ