Προκήρυξη για τα πετρέλαια σε Άρτα και Πρέβεζα

PLATFORMA PETR

PLATFORMA PETRΣτην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της διεθνούς πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη χορήγηση και τη χρήση άδειας έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα σε τρεις περιοχές: «Άρτα-Πρέβεζα», «Αιτωλοακαρνανία» και «ΒΔ Πελοπόννησος».

Όπως επισημαίνεται, στις 14 Απριλίου 2014, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 17 περίπτωση β) του νόμου 2289/1995 με τίτλο «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, η εταιρεία ENEL TRADE SpA εκδήλωσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος το ενδιαφέρον της για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Με την απόφαση αριθ. D1/Α/οικ.9167/22.5.2014, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εισηγητικού σημειώματος στις 9 Μαΐου 2014 της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής, έκανε δεκτή την ως άνω εκδήλωση ενδιαφέροντος και ενεργοποιεί τη διαγωνιστική διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 2 παράγραφος 17 περίπτωση β) του νόμου 2289/1995.

Η Ελληνική Δημοκρατία, διά του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προσκαλεί και άλλους τυχόν ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Οι διαθέσιμες αποκλειστικές περιοχές παρουσιάζονται στον χάρτη και οριοθετούνται από τις εξής γεωγραφικές συντεταγμένες:

«Άρτα-Πρέβεζα»

20° 15′ 00″ Α
39° 25′ 00″ B
20° 30′ 00″ Α
39° 25′ 00″ B
20° 30′ 00″ Α
39° 30′ 00″ B
20° 50′ 00″ Α
39° 30′ 00″ B
20° 50′ 00″ Α
39° 35′ 00″ B
21° 15′ 00″ Α
39° 35′ 00″ B
21° 15′ 00″ Α
39° 25′ 00″ B
21° 25′ 00″ Α
39° 25′ 00″ B
21° 25′ 00″ Α
39° 15′ 00″ B
21° 35′ 00″ Α
39° 15′ 00″ B
21° 35′ 00″ Α
39° 00′ 00″ B
20° 10′ 00″ Α
39° 00′ 00″ B
20° 05′ 00″ Α
39° 05′ 00″ B
20° 50′ 00″ Α
39° 05′ 00″ B
20° 50′ 00″ Α
39° 10′ 00″ B
20° 45′ 00″ Α
39° 10′ 00″ B
20° 45′ 00″ Α
39° 05′ 00″ B
20° 30′ 00″ Α
39° 05′ 00″ B
20° 30′ 00″ Α
39° 17′ 30″ B
20° 25′ 00″ Α
39° 17′ 30″ B
20° 25′ 00″ Α
39° 15′ 00″ B
20° 15′ 00″ Α
39° 15′ 00″ B

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ