Πρεμιέρα για το ΕΣΠΑ, από Σεπτέμβριο οι εντάξεις έργων

neo pep

neo pepΤην έναρξη της διαχείρισης ενός κρίσιμου χρηματοδοτικού μέσου, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου, σηματοδότησε η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Μία συνεδρίαση που θα μπορούσε να έχει και πανηγυρικό χαρακτήρα καθώς ήταν η πρώτη πανελλαδικά, όμως αυτό συνέβη και έμεινε καθαρά σε τεχνοκρατικό χαρακτήρα.

Προήδρευσε η αντιπεριφερειάρχης Τατιάνα Καλογιάννη, ενώ οι άξονες και οι προτεραιότητες του νέου ΕΣΠΑ παρουσιάστηκαν από στελέχη της διαχειριστικής αρχής και υπηρεσιακούς παράγοντες των Υπουργείων.

Η πολιτική κατεύθυνση για τα επόμενα έξι χρόνια, όπως ορίστηκε από την κ. Καλογιάννης είναι «αξιοβίωτη, αυτοτροφοδοτούμενη & εξωστρεφής ανάπτυξη, εστιασμένη στις παραγωγικές δραστηριότητες που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και ενισχύουν την τοπική ταυτότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και τον πολίτη της Ηπείρου».

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται κάθε έργο που αποσκοπεί, στη βελτίωση και ολοκλήρωση των βασικών υποδομών, στην άρση του κλίματος αβεβαιότητας, στη μόχλευση κεφαλαίων για ιδιωτικές επενδύσεις και στον προσανατολισμό της παραγωγικής δομής σε διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα, την τουριστική ανάπτυξη και την υγεία – ευεξία.

Τα επόμενα έξι χρόνια η Περιφέρεια Ηπείρου θα διαχειριστεί περίπου 325 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέρχονται από διάφορα διαρθρωτικά ταμεία και πιο συγκεκριμένα:
• από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 283,2 εκατ. € περίπου,

• από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), 42,7 εκατ. € περίπου,

• από το Ταμείο Συνοχής, εκχωρούνται 32,6εκατ. € περίπου και

• από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (εάν ισχύσει η εκχώρηση 30%) 125 εκατ. € περίπου. Το συνολικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας ανέρχεται σε 4,2 δις € περίπου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή και με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις από τα Υπουργεία ή από την Κοινότητα, τον Σεπτέμβριο αναμένεται να δημοσιευθούν οι πρώτες προσκλήσεις για εντάξεις έργων.

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ