Πιλοτική εφαρμογή… Αλλάζει τα φώτα ο Δήμος Ιωαννιτών

FOTA LED

FOTA LEDΈνα σημαντικό βήμα κάνει ο Δήμος Ιωαννιτών για την προώθηση του στρατηγικού στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης που θέτει η Δημοτική Αρχή και αφορά στην υλοποίηση έργων που ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες, εξοικονομούν ενέργεια και είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

Ο Δήμος Ιωαννιτών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικής προϋπολογισθείσης αξία 220.000,00 € μετά του Φ.Π.Α. , η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η μελέτη προβλέπει την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας στον οδοφωτισμό του Δήμου Ιωαννιτών. Οι παρεμβάσεις σε αυτή τη φάση θα γίνουν πιλοτικά στον άξονα Βηλαρά – Βαλαωρίτου – 28ης Οκτωβρίου στον άξονα της οδού Χαριλάου Τρικούπη και στις κάθετες οδούς του άξονα της 28ης Οκτωβρίου (Κοραή, Τζαβέλα, Σαμουήλ).

Ειδικότερα για τον άξονα Βηλαρά- Βαλαωρίτου – 28ης Οκτωβρίου και της οδού Χαριλάου Τρικούπη, δύο πολυσύχναστων αρτηριών της πόλης στην καρδιά του εμπορικού κέντρου, προβλέπεται η κατασκευή κρεμαστού δικτύου σε όλο το μήκος της παρέμβασης, η τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας Led, και η αποξήλωση του παλιού δικτύου είτε πρόκειται για κρεμαστό φωτισμό είτε για τσιμεντοϊστούς.

Στις οδούς Κοραή, Τζαβέλα, Σαμουήλ, θα παραμείνει το υπάρχον δίκτυο και θα αντικατασταθούν τα φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων.

Παράλληλα στον άξονα της 28ης Οκτωβρίου και την οδό Χαριλάου Τρικούπη θα εγκατασταθεί ένα πλήρες σύστημα Τηλεδιαχείρισης και Γεοχωρικής απεικόνισης οδοφωτισμού.

Με την παρούσα παρέμβαση ο Δήμος Ιωαννιτών θέτει νέα δεδομένα στον τομέα του οδοφωτισμού. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών με ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στον τομέα του φωτισμού εκτός της αισθητικής αναβάθμισης, θα επιφέρει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.

Παράλληλα το σύστημα Τηλεδιαχείρισης θα επιτρέψει την επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς θα μεταβάλλει την στάθμη του φωτισμού ανάλογα με τις κυκλοφοριακές και χρονικές συνθήκες των οδών.

Η παρέμβαση αυτή θα επιφέρει κατά συνέπεια και μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων για τον οδοφωτισμό στο Δήμο Ιωαννιτών, καθώς –ως γνωστόν- το κόστος της ΔΕΗ αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες λειτουργικές δαπάνες του Δήμου .

Επίσης συμβάλει στην μείωση του κόστους συντήρησης και των εργατοωρών απασχόλησης, που απαιτούνται ετησίως για την αλλαγή των καμένων λαμπτήρων σε όλη την περιοχή παρέμβασης, καθώς οι νέοι διαθέτουν σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο ζωής κι έχουν μεγαλύτερη αντοχή. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε τα δευτερεύοντα οφέλη της χρήσης της παρέμβασης στο περιβάλλον, με την μη ύπαρξη υδραργύρου, υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβολίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ