Πέντε εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα τον Αύγουστο

TOYRISMOSΑύξηση 25% κατέγραψε τον Αύγουστο 2014 σε ετήσια βάση ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα , διαμορφούμενος συνολικά σε 4,85 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Στο 8μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2014 την Ελλάδα επισκέφθηκαν 15,34 εκατομμύρια ταξιδιώτες, 22,1% περισσότεροι σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2013.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Αύγουστο του 2014 εμφάνισε πλεόνασμα 2,977 δισ. ευρώ έναντι 2,730 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,0%, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Ειδικότερα, αύξηση κατέγραψαν το μήνα Αύγουστο 2014 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 297 εκατ. ευρώ ή 10,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 3,182 δισ. ευρώ.

Αύξηση παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 50 εκατ. ευρώ ή 32,2%. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 25%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 11,6%. Σημειώνεται ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 79,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπερκάλυψαν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου (190,2%).

Την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2014, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 8,372 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 7,537 δισ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,1%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 977 εκατ. ευρώ ή 11,1% σε σύγκριση με την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 141 εκατ. ευρώ. H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 22,1%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 8,6%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 60,5% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 67,9% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Τον Αύγουστο του 2014, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 10,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 17,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28. Οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 παρουσίασαν μείωση κατά 30 εκατ. ευρώ ή 3,1%.

Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 ήταν αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 179 εκατ. ευρώ ή 13,8% όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 28% (Αύγουστος 2014: 673 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2013: 526 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, όσον αφορά τις εισπράξεις από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 2,6% τον Αύγουστο 2014 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2013 (Αύγουστος 2014: 381 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2013: 371 εκατ. ευρώ) και αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν επίσης κατά 30,5% (Αύγουστος 2014: 392 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2013: 301 εκατ. ευρώ). Αύξηση κατά 71 εκατ. ευρώ ή 22,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, μείωση κατά 33,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 242 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,8% και διαμορφώθηκαν σε 109 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2014 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 11,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 και διαμορφώθηκαν σε 9,737 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 κατά 14,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 5,950 δισ. ευρώ, και δευτερευόντως στις εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 που διαμορφώθηκαν σε 3,509 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν σε 3,895 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 10,3%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 23,3%. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 6,5% και διαμορφώθηκαν σε 1,201 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 24,2% και διαμορφώθηκαν σε 879 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν σε 1,14 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,3%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, μείωση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 9,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 878 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 12,8% και διαμορφώθηκαν σε 444 εκατ. ευρώ.

Η εισερχόμενη κίνηση τον Αύγουστο του 2014 διαμορφώθηκε σε 4,85 εκατομμύρια ταξιδιώτες ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 28 κατά 25,4% όσο και της αύξησης των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 κατά 24,4%. Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν σε 1,71 εκατομμύρια ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,2%, και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 49,4%. Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γαλλία και τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 22,9% και 13% αντιστοίχως, ενώ και αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 12,5%. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 21,4% και διαμορφώθηκαν σε 252 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ εμφάνισαν αύξηση κατά 14,4% και διαμορφώθηκαν σε 93 χιλ. ταξιδιώτες.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2014 αυξήθηκε κατά 22,1% και διαμορφώθηκε σε 15,343 εκατομμύρια ταξιδιώτες , έναντι 12,571 εκατομμύρια ταξιδιώτες την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκε σε 8,843 εκατομμύρια ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Επίσης, οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκαν σε 6,500 εκατομμύρια ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22,4%. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 14,6% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 33,1%. Ειδικότερα, αύξηση εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία κατά 4,5% και 20,7% αντιστοίχως, καθώς επίσης και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 15,6%. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρέμειναν σταθερές και διαμορφώθηκαν σε 928 χιλ. ταξιδιώτες και οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 24,8% και διαμορφώθηκαν σε 386 χιλ. ταξιδιώτες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ