Ο Βασίλης Μασσαλάς για την «Ενότητα Πολιτών»

MASALAS BΛαμβάνοντας σαν αφορμή την ανακοίνωση της Ν.Ε. Ιωαννίνων της Δημοκρατικής Αριστεράς που «χαιρετίζει την ολοκλήρωση των εσωτερικών διεργασιών της Δημοτικής Παράταξης «Ενότητα Πολιτών- Νέα Γιάννενα», η οποία με δημοκρατικές διαδικασίες ανέδειξε ως επικεφαλής αυτής το δημοτικό της σύμβουλο Θωμά Μπέγκα» επιθυμώ να καταθέσω τον προβληματισμό μου, αν πραγματικά η διαδικασία ανάδειξης επικεφαλής της παράταξης Ενότητα πολιτών είναι δημοκρατική ή πιθανόν αντιδημοκρατική.

Θα χρησιμοποιήσω την ανάλυση ενός κλασσικού θεωρητικού της δημοκρατίας, του Robert Dahl, ο οποίος υιοθετεί πέντε κριτήρια για μια δημοκρατική διαδικασία.

 

• Ουσιαστική συμμετοχή.
• Ισότητα της ψήφου.
• Απροκάλυπτη κατανόηση
• Έλεγχος της ημερήσιας διάταξης.
• Συνυπολογισμός των ενηλίκων.

Το πρώτο θέμα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε είναι αν υπήρχε όντως ουσιαστική συμμετοχή στις διαδικασίες. Αν δηλαδή όλα τα μέλη είχαν ίσες και ουσιαστικές ευκαιρίες προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους για τις επιλογές που θα υιοθετηθούν.

Το δεύτερο είναι αν πραγματικά κάθε μέλος είχε την ευκαιρία να ψηφίσει και η κάθε ψήφος να μετρηθεί σαν ισότιμη.

Το τρίτο θέμα που πρέπει να εξεταστεί είναι αν κάθε μέλος, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, είχε την ευκαιρία να πληροφορηθεί τις εναλλακτικές δυνατότητες και τις πιθανές συνέπειές τους.

Το τέταρτο θέμα είναι αν τα μέλη είχαν την δυνατότητα να καθορίσουν τα θέματα που θα συζητηθούν στην ημερήσια διάταξη.

Το πέμπτο κριτήριο, το οποίο ίσως δεν μας αφορά, αναφέρεται στην δυνατότητα να είναι κάποιος μέλος και να μην υπάρχουν αποκλεισμοί λόγω φύλλου, θρησκείας, κλπ.

Για να είναι μια διαδικασία δημοκρατική θα πρέπει κατά τον Robert Dahl να πληροί όλα τα κριτήρια. Εγώ προσωπικά θα την έκρινα δημοκρατική αν πληρούσε τα περισσότερα από αυτά.

Ας πάρουμε λοιπόν τα γεγονότα, τις διαδικασίες που έγιναν, και ας εξετάσουμε αν πραγματικά εφαρμόστηκαν οι στοιχειώδεις αρχές και τα κριτήρια μιας δημοκρατικής διαδικασίας.

Το σώμα που ψήφισε ήταν ένα σώμα εκλεκτόρων, που αποτελείτο από τους υποψηφίους της παράταξης στις προηγούμενες εκλογές, είτε για το δημοτικό συμβούλιο, είτε για τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες, που απαριθμούσε 225 άτομα, συμπληρωμένο με 30 άτομα περίπου που η παράταξη είχε ορίσει σε διοικητικά συμβούλια νομικών προσώπων του Δήμου. Στην ολομέλεια, που είχε κάνει η παράταξη, ορίστηκε συναινετικά μια γραμματεία από 13 άτομα που θα έκανε πολιτική αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και θα έφερνε εισήγηση στην ολομέλεια. Το σώμα που συνεδρίασε δεν ήταν η ολομέλεια αλλά το εκλεκτορικό σώμα, που καθορίστηκε και αποφασίστηκε από την γραμματεία, στο οποίο εισηγήθηκε η γραμματεία, τοποθετήθηκαν οι δύο υποψήφιοι και χωρίς να πάρει κανείς άλλος τον λόγο για να πει την άποψή του, προχώρησε στην ψηφοφορία.

Ας δούμε λοιπόν αν τα κριτήρια για μια δημοκρατική διαδικασία εφαρμόστηκαν.

Καταρχάς δεν υπήρχε ουσιαστική συμμετοχή των μελών. Κανείς εκτός των υποψηφίων και της γραμματείας δεν μπόρεσε να εκφράσει τις απόψεις του. Είτε αυτές οι απόψεις είχαν να κάνουν με την διαδικασία και τα προβλήματα που υπήρχαν στο εκλεκτορικό σώμα, που αποφασίστηκε από την γραμματεία, είτε πολύ περισσότερο να τοποθετηθεί στο ουσιαστικό θέμα που ήταν ποια από της δύο υποψηφιότητες ήταν η καλύτερη για την παράταξη, είτε για να διαφυλάξει την ενότητα, είτε να έχει την καλύτερη προοπτική για νίκη στις εκλογές του Μαΐου, να είναι αποτελεσματικότερος από την θέση του Δημάρχου κλπ. Επομένως το πρώτο από τα κριτήρια δεν εφαρμόστηκε.

Όσον αφορά το δεύτερο κριτήριο που είναι η ισότητα της ψήφου, το οποίο, τουλάχιστον για μένα, είναι καθοριστικό και ακυρώνει οποιαδήποτε νομιμότητα της διαδικασίας, είναι ότι οι εκλέκτορες δεν έχουν κανενός είδους νομιμοποίηση. Το γεγονός ότι κάποιος ήταν υποψήφιος σε μια τοπική κοινότητα, πιθανόν για να συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο, δεν του δίνει πλεονέκτημα απέναντι σε μέλη της παράταξης, ακόμη και σε μέλη που αποκλείστηκαν από την πλευρά Μπέγκα όπως τα μέλη της παλιάς γραμματείας, που έδωσαν την μάχη των προηγούμενων αυτοδιοικητικών εκλογών με αυταπάρνηση, αλλά δεν έτυχε να είναι υποψήφιοι.

Το πιο ουσιαστικό βέβαια είναι ότι θα έπρεπε ο κάθε εκλέκτορας να εκλέγεται και να αντιστοιχεί σε ορισμένο αριθμό μελών της παράταξης και πληθυσμού. Αν δούμε όμως το σώμα των εκλεκτόρων θα διαπιστώσουμε ότι ο παλιός καποδιστριακός Δήμος Ιωαννιτών, μαζί δηλαδή με τις Δημοτικές κοινότητες Μαρμάρων, Σταυρακίου, Νεοχωρόπουλου, ενώ έχει το 71,45 % του πληθυσμού έχει το 34,22 % των εκλεκτόρων, ενώ οι περιφερειακές ενότητες, εκτός της Ανατολής που και αυτή είναι αποδυναμωμένη, ενώ έχουν το 18,28 % του πληθυσμού έχουν το 57,33 % των εκλεκτόρων. Αυτό αποδεικνύει ότι οι αγροτικές κοινότητες της Πεδινής, Περάματος και Κατσικάς, αποφάσισαν ποιος είναι ο καλύτερος υποψήφιος Δήμαρχος για την παράταξή μας και για τον Δήμο μας που είναι κύρια αστικός Δήμος. Επομένως ούτε το δεύτερο κριτήριο της ισότητας ψήφου εφαρμόστηκε.

Το τρίτο κριτήριο, αν δηλαδή πραγματικά τα μέλη της παράταξης, ή έστω του εκλεκτορικού σώματος, ενημερώθηκαν για τις εναλλακτικές δυνατότητες, ούτε αυτό λειτούργησε. Στην γραμματεία αναλώθηκαν στο καθορισμό του εκλεκτορικού σώματος, με την ομάδα που στήριζε τον Μπέγκα να έχει προαποφασίσει και να μετράει μόνο τα κουκιά, και βέβαια να αποφεύγει προσχηματικά οποιαδήποτε πολιτική αξιολόγηση. Το ίδιο διάστημα συγκεκριμένοι μηχανισμοί, που προέρχονται από το παρελθόν, δουλεύοντας υπόγεια και καταστρατηγώντας κάθε έννοια δημοκρατίας, δεν επέτρεψαν να ενημερωθούν τα μέλη και μετέτρεψαν την διαδικασία συζήτησης και προβληματισμού σε συλλογή κουκιών με ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά.

Για το τέταρτο κριτήριο, του καθορισμού των θεμάτων που θα συζητηθούν, της ημερήσιας διάταξης δηλαδή, ούτε λόγος χρειάζεται να γίνει, αφού δεν αναλύθηκαν τα βασικά ζητήματα που έπρεπε να συζητηθούν πόσο μάλλον να επεκταθούμε και σε άλλα θέματα που θα διευκόλυναν την απόφασή μας.

Τελειώνοντας θέλω να κάνω μια προτροπή προς την ΔΗΜΑΡ, της οποίας τυγχάνω μέλος, ότι θα πρέπει να ακολουθήσει και αυτή δημοκρατικές διαδικασίες όταν αποφασίζει για την στήριξη που θα δώσει στις αυτοδιοικητικές εκλογές, συζητώντας το θέμα τουλάχιστον στην νομαρχιακή της συνέλευση.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΣΑΛΑΣ
Αντιδήμαρχος
Μέλος της ΔΗΜΑΡ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ