Ο αγροδιατροφικός τομέας στις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ

ESPA HPEIROS

ESPA HPEIROSΈμφαση στην επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας μέσω του… ομώνυμου προγράμματος «Επανεκκίνηση» και σε κομβικούς κλάδους της οικονομίας, όπως η αγροδιατροφή θα δίνει το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που παρουσίασε πρόσφατα ο υπουργός Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκης.

Το νέο ΈΣΠΑ θα «πριμοδοτεί» τους εξής τομείς (οι οποίοι υποδεικνύονται από τις μελέτες του ΙΟΒΕ, του ΚΕΠΕ και της McKinsey): Τουρισμός, Αγροδιατροφή, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Υγεία-Φαρμακευτική Βιομηχανία, Ενέργεια, Υλικά-Κατασκευές, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Δημιουργικές- Πολιτιστικές Βιομηχανίες.

 

Το βάρος για πρώτη φορά πέφτει στην επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία όπου και κατευθύνεται το 25% του συνολικού προϋπολογισμού με πόρους που θα ανέρχονται σε ύψος περίπου 3,8 δις ευρώ.

Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός (κοινοτική συνδρομή) είναι 3,73 δισ. ευρώ, σε σύνολο 20,8 δισ. ευρώ (χωρίς να υπολογίζεται η «ρήτρα αναθεώρησης» που μπορεί να προσθέσει άλλα 2 δισ. ευρώ). Υπενθυμίζεται ότι η κοινοτική συνδρομή κατά την περίοδο 2011-2020 με τα σημερινά δεδομένα διαμορφώνεται στα 20,8 δισ. ευρώ και κατανέμεται ως εξής: – «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» (Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία) 3,73 δισ. ευρώ. – Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 3,57 δισ. ευρώ. – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: 2,15 δισ. ευρώ. – Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα: 0,38 δισ. ευρώ. – Τα 13 ΠΕΠ + Τεχνική Βοήθεια, Εδαφική Συνεργασία: 10,97 δισ. ευρώ Τα Περιφερειακά Προγράμματα θα έχουν επίσης δράσεις για την περιφερειακή επιχειρηματικότητα, αλλά και δράσεις για την αγροτική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή καθώς και για τεχνικά έργα.

Η έμφαση θα δοθεί σε εννέα συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας. Εκεί δηλαδή, όπου όλες οι διαθέσιμες μελέτες συγκλίνουν πως θα έχουμε ταχύτερα και καλύτερα αποτελέσματα για στην ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης κ Χατζηδάκης. Αυτοί οι τομείς είναι: 1. Ο Τουρισμός γενικά, αλλά και οι ειδικότερες μορφές τουρισμού 2. Ο Αγροτοδιατροφικός τομέας, σε συνέργεια και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 3. Τα Logistics, που συνδυάζεται με τη σχετική εθνική μας στρατηγική 4. Η Περιβαλλοντική βιομηχανία, που συνδυάζει ταυτόχρονα δυο στόχους: την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 5. Ο τομέας της υγείας, όπου έχουμε τις υπηρεσίες, αλλά και τα φαρμακευτικά συνολικά, είτε με την έννοια της βιοτεχνολογίας, είτε με την έννοια των generics. 6. Η παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας 7. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, όπου η Ελλάδα σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ κατατάσσεται 10η διεθνώς από άποψη διαθεσιμότητας, επιστημόνων και μηχανικών. 8. Υλικά – κατασκευές, που περιλαμβάνει και την επεξεργασία πρώτων υλών (π.χ. βωξίτης) για την παραγωγή σημαντικών εξαγωγικών προϊόντων 9. Οι δημιουργικές βιομηχανίες που αφορούν σε τομείς όπως είναι το ελληνικό design και ο πολιτισμός .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ