Ολοκληρώνονται τα εγγειοβελτιωτικά στην πεδιάδα

ARTA TAFROS

ARTA TAFROSΥπεγράφη η σύμβαση για την ολοκλήρωση της κατασκευής της δεύτερης φάσης του έργου «Εγγειοβελτιωτικά έργα πεδιάδας Άρτας». Πρόκειται για έργο συμβατικού προϋπολογισμού 8.480.300, 81 ευρώ, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2016.Ανάδοχος εταιρεία είναι η ΕΤΕΘ ΑΕ με ποσοστό έκπτωσης 40,19%.

Η δημοπράτηση έλαβε χώρα στις 11 Μαρτίου. Το έργο αναμένεται σύμφωνα με τις συμβατικές δεσμέυσεις να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή τον Ιούνιο του 2016.Ο αρχικός προϋπολογισμός για την β’ φάση των εγγειοβελτιωτικών έργων πεδιάδας Άρτας, ήταν 14.140.000 ευρώ. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών.

 

Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους έργα:

• Ολοκλήρωση υπόλοιπου τμήματος Κύριας Αρδευτικής Διώρυγας Δ1 (ΚΑΔ) ΥΗΕ Πουρνάρι ΙΙ – Ιμαρέτ.

• Ολοκλήρωση Κύριας Αρδευτικής Διώρυγας Δ1 (ΚΑΔ) – 2ο τμήμα (Ιμαρέτ – Τάφρος Αράχθου).

• Ανακατασκευή της Αρδευτικής Διώρυγας Δ2.2

• Ολοκλήρωση ανακατασκευής της Αρδευτικής Διώρυγας Δ2.2

• Κατασκευή δομικού μέρους αντλιοστασίου Α4 της ζώνης 4 και δεξαμενής ημερήσιας εξίσωσης αντλιοστασίου ζώνης 4.

• Ολοκλήρωση δομικού μέρους (αποπεράτωση οικοδομικών εργασιών) αντλιοστασίου Α5 της ζώνης 5.

• Κατασκευή αποστραγγιστικών τάφρων παράλληλα στη διώρυγα Δ1 στην περιοχή διέλευσής της από την κυρίως πεδιάδα Άρτας.

• Επισκευή διάταξης υδροληψίας στο φράγμα Ιμαρέτ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ