Ολοκληρώνεται η αποκατάσταση στο ΧΑΔΑ Δουρούτης

APOK DOYROYTH

APOK DOYROYTHΜε έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη προς τη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δουρούτης – Τμήμα Β”, συνολικού προϋπολογισμού 891.527,20 ευρώ.

Ανάδοχος είναι η εταιρεία “Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε.”.

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του τμήματος Β του ΧΑΔΑ, έκτασης περίπου 25 στρεμμάτων. Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν σε:

 χωματουργικές εργασίες συλλογής, μεταφοράς διάσπαρτων απορριμμάτων από τη συνολική έκταση του ΧΑΔΑ και επανατοποθέτησή τους στην έκταση όπου θα γίνει η αποκατάσταση

 χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου, ώστε να ομαλοποιηθούν οι κλίσεις

 εργασίες διαχείρισης – αποκατάστασης της λυματολάσπης

 κατασκευή έργων τελικής κάλυψης
 έργα διαχείρισης ομβρίων
 έργα διαχείρισης στραγγισμάτων
 έργα μεταφροντίδας αποκατεστημένου χώρου
 έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης ΧΑΔΑ
 υδραυλική υδροσπορά της συνολικής έκτασης του ΧΑΔΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ