ΟΚΠΑΠΑ: Ασπίδα προστασίας για χιλιάδες οικογένειες

okpapa tsoumanis

okpapa tsoumanis

Η ίδρυση του ΟΚΠΑΠΑ στο Δήμο Ιωαννιτών ταυτίστηκε με την κοινωνική πολιτική, την αλληλεγγύη, τη στήριξη εκατοντάδων οικογενειών, στην εποχή της βαθιάς οικονομικής κρίσης.

Η δράση του, με τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών λειτουργίας, δεν μπορεί να μετρηθεί με αριθμούς… Κι αυτό γιατί πίσω από κάθε αριθμό βρίσκεται ένας άνθρωπος, μία οικογένεια…

Το έργο του ΟΚΠΑΠΑ, είναι απ’ αυτά που δεν μπορούν να μετρηθούν… Άλλωστε αποτυπώνεται στην καθημερινότητα μιας πόλης, όπως τα Γιάννινα, όπου η λιτότητα και οι περικοπές, δημιουργούν όλο και μεγαλύτερες ανάγκες.

Στο δημόσιο απολογισμό του έργου του ΟΚΠΑΠΑ προχώρησε ο πρόεδρος του Οργανισμού, Φίλιππος Τσουμάνης, υπογραμμίζοντας πως «Αναλάβαμε την ευθύνη της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, με μια δέσμευση: να υλοποιήσουμε μια προοδευτική και συντονισμένη κοινωνική πολιτική και ένα στόχο: να γίνουν τα Γιάννενα πόλη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε στον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.. Γι’ αυτό εργαζόμαστε και πιστεύουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο”.

Ο πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ περιέγραψε τη φιλοσοφία, τις δομές και τις δράσεις του Οργανισμού, έδωσε στοιχεία για τα οικονομικά μεγέθη και το προσωπικό και έκλεισε αναφερόμενος στον προγραμματισμό και τους σχεδιασμούς για το επόμενο διάστημα.

Δίνοντας την εικόνα του τι παρέλαβε ο ΟΚΠΑΠΑ όταν ιδρύθηκε, ο κ. Τσουμάνης είπε πως «οι Δομές που παραλάβαμε κατά την ίδρυση του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ήταν 13 Παιδικοί Σταθμοί, 9 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, 25 ΚΑΠΗ και 6 Δομές του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», από τις οποίες η δομή της πόλεως των Ιωαννίνων ήταν απενταγμένη από το ΕΣΠΑ. Οι δομές αυτές ήταν στελεχωμένες με ελλιπέστατο προσωπικό και λειτουργούσαν κυρίως με προσωπικό με δίμηνες συμβάσεις. Επίσης, παραλάβαμε και χρέη που ανέρχονταν στις 663.594,27 ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα ξεκίνησε η λειτουργία του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.».

Λειτουργώντας με αρχές νομιμότητας, διαφάνειας και αξιοκρατίας και αξιοποιώντας όλα τα προγράμματα ΕΣΠΑ που προκηρύχτηκαν μέχρι σήμερα στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, ο ΟΚΠΑΠΑ κατάφερε σε συνθήκες πολύ δύσκολες, με την οικονομική κρίση να πλήττει και την Αυτοδιοίκηση (συνεχής μείωση πόρων και προσωπικού) να απλώσει σε πολλά επίπεδα τη δράση του.

Η κοινωνική πολιτική, ασκείται με τις δράσεις και τις δομές του ΟΚΠΑΠΑ σε τέσσερις άξονες :
⦁ Προστασία της οικογένειας και του παιδιού
⦁ Προστασία των ηλικιωμένων
⦁ Προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
⦁ Προστασία της υγείας και πρόληψη.

Οι Δομές που λειτουργούν σήμερα στον ΟΚΠΑΠΑ είναι:

⦁ Για το παιδί και την οικογένεια, λειτουργούν: 12 Παιδικοί Σταθμοί και 11 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (σύνολο 23), οι οποίοι φιλοξενούν περισσότερα από 1.400 παιδιά και είναι όλοι ενταγμένοι στο ΕΣΠΑ (το 2011 κανένας παιδικός σταθμός του Δήμου Ιωαννιτών δεν ήταν ενταγμένος στο ΕΣΠΑ, εκτός αυτών της Αμπελειάς και Αμφιθέας). Η ένταξη στο ΕΣΠΑ σημαίνει δωρεάν φιλοξενία 667 παιδιών το έτος και εξασφάλιση επιπλέον προσωπικού.

⦁ Για τους ηλικιωμένους λειτουργούν: 12 ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». Δομές που προσφέρουν ιατρική φροντίδα, ψυχαγωγία, ενεργητικές δραστηριότητες. Ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. έχει υιοθετήσει την κατεύθυνση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που είναι η Ενεργός Γήρανση.

⦁ Για την προστασία ευπαθών ομάδων πληθυσμού λειτουργούν: 1. Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγγύης 2. Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους 3. Υπνωτήριο Αστέγων 4. Δημοτικοί Λαχανόκηποι 5. Γραφείο Διαμεσολάβησης.

⦁ Για την προστασία υγείας και την πρόληψη, λειτουργούν: 1. Δημοτικά Ιατρεία Αλληλεγγύης «Νίκος Σκοπούλης» 2. Δημοτικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης 3. Δημοτικό Οδοντιατρείο (ξεκινάει τις επόμενες μέρες)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών» έχει ενταχθεί μέσω ΕΣΠΑ στα εξής προγράμματα:

⦁ Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
⦁ Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί μέσω της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
⦁ Ενέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων και Λοιπών Ατόμων που χρήζουν Βοήθειας για την Ενίσχυση της Απασχολησιμότητας των Εμμέσως Ωφελούμενων Ατόμων , Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Κ.Η.Φ.Η.».
⦁ Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την Καταπολέμηση της Βίας «Ξενώνας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους».
⦁ Ανάπτυξη Δικτύου Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Ιωαννιτών «Κοινωνικό Κατάστημα Αλληλεγγύης».
⦁ Ανάπτυξη Δικτύου Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Ιωαννιτών « Κοινωνικό Φαρμακείο».
⦁ Ανάπτυξη Δικτύου Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Ιωαννιτών «Δημοτικός Λαχανόκηπος».
⦁ Ανάπτυξη Δικτύου Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Ιωαννιτών «Γραφείο Διαμεσολάβησης».
⦁ ΤΟΠΣΑ (Τοπικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση), Δράσεις για την απασχόληση ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.
⦁ ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες).
⦁ Δημιουργία Θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Κοινωφελής εργασία).
⦁ Πληροφόρηση – Εξυπηρέτηση Πολιτών τρίτων χωρών νομίμως (π.τ.χ.) διαμενόντων στην χώρα και συγκεκριμένα το Έργο 1.11β/13 ‘Διευκόλυνση της πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες α’ επιπέδου, σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. (Ιατρεία Αλληλεγγύης για Μετανάστες).
⦁ Προαγωγή της διαπολιτισμικότητας ως θεμελιώδους μηχανισμού ένταξης των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ. στην κοινωνία υποδοχής», Έργο 1.4.γ/13: «Προώθηση δημιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων στις υφιστάμενες δομές των βρεφονηπιακών σταθμών με στόχο την αλληλεπίδραση παιδιών μεταναστών και γηγενών».
⦁ Διανομή Τροφίμων Ευρωπαϊκής Ένωσης
⦁ Πρόγραμμα Επισιτισμού για τους Απόρους.
⦁ Πρόγραμμα Progress
⦁ Πρόγραμμα GRUNDTVIG

Ο προγραμματισμός για νέες δράσεις και δομές

Στην παρουσίαση του ο πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ, Φίλιππος Τσουμάνης αναφέρθηκε και στον προγραμματισμό του Οργανισμού για το επόμενο διάστημα.
Έτσι, όπως είπε, προγραμματίζεται:

1.Προστασία Οικογένειας και Παιδιού.
-Ίδρυση και λειτουργία τριών νέων Παιδικών Σταθμών στην Ανατολή, στη Νεοκαισάρεια και στην περιοχή Μέλανδρα-Νέα Ζωή.
-Ίδρυση και λειτουργία Παιδικού Σταθμού για παιδιά με ειδικές ανάγκες
-Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Φροντίδας του Παιδιού (ξενώνας για παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο και ανάγκη)
-Λειτουργία Παιδικών Κατασκηνώσεων.

2. Προστασία Ηλικιωμένων
-Λειτουργία δύο νέων Κ.Η.Φ.Η. (Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) ένα στην περιοχή της Καλούτσιανης και ένα στην περιοχή των Αμπελοκήπων.
-Προγράμματα ιαματικών λουτρών
3. Άλλες δράσεις για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού
-Δημιουργία Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕ.Π. Υγείας) σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων.
-Εισαγωγή Τηλεϊατρικής για παροχή υπηρεσιών τηλε-φροντίδας στους κατοίκους των χωριών του Δήμου μας.
-Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών (αλκοόλ – κάπνισμα)
-Δημιουργία και λειτουργία προγράμματος «Ιατρική Βοήθεια στο Σπίτι».
-Δημιουργία Τράπεζας αίματος, αιμοπεταλίων και οργάνων.

Κλείνοντας τον απολογισμό, ο κ. Τσουμάνης σημείωσε πως «τα χρόνια της λειτουργίας του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.: Εξυπηρετήσαμε περίπου 20.000 οικογένειες συμπολιτών μας. Δημιουργήσαμε 123 νέες θέσεις εργασίας. Είχαμε χρηματοδοτήσεις από τα προγράμματα ΕΣΠΑ 10.000.000 ευρώ».

Κατέληξε λέγοντας πως: «Παρ’ όλες τις δυσκολίες και τα ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, (οικονομικά προβλήματα, έλλειψη προσωπικού) προσπαθήσαμε και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο. Για να διατηρήσουμε και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα δομών μας και των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών. Να αναπτύξουμε και νέες δομές και δράσεις και να διευρύνουμε το δίκτυο συντονισμένης κοινωνικής φροντίδας που έχουμε δημιουργήσει στην πόλη μας. Έτσι ώστε η προγραμματική μας εξαγγελία να γίνουν τα Γιάννενα Πόλη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, να γίνει πραγματικότητα».

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ