Οι αλλαγές που δρομολογούνται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

DHMARXEIO IO19

DHMARXEIO IO19Στην ανάγκη, που θα αποτελέσει και την πρώτη τομή του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για επαναδιατύπωση των δομών και των σχέσεων της Κεντρικής Διοίκησης, με τις αποκεντρωμένες λειτουργίες του Κράτους, με την ταυτόχρονη οριοθέτηση της πλήρους αυτονομίας της εκλεγμένης Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νίκος Βούτσης, στο κείμενο της ομιλίας του, που κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής, αφού παραιτήθηκε του δικαιώματος ομιλίας, λόγω του περιορισμένου του χρόνου – κλήθηκε να μιλήσει στις 23.30 – κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης, αναφερόμενος στη σχέση του Κεντρικού Κράτους και της α’ βαθμιας και β’ βαθμιας Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Βούτσης, στο κείμενό του, αναφέρεται, αναλυτικά, στις μεταρρυθμίσεις που προωθεί το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., στην Αυτοδιοίκηση, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

– Ο έλεγχος νομιμότητας στους Ο.Τ.Α., θα συντελείται από ιδιαίτερη Δομή, εκτός των υπαρχουσών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, «αφού ομαδοποιηθούν οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες Υπουργείων και αφού δοθούν υπηρεσίες και αρμοδιότητες στις εκλεγμένες Περιφέρειες θα διαμορφωθεί το σύγχρονο κύτταρο από-συγκέντρωσης των Κρατικών λειτουργιών» όπως αναφέρει ο Υπουργός.
– Η αντικατάσταση των παραιτηθέντων γενικών γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, θα γίνει από τους αρχαιότερους Γενικούς Διευθυντές, κατά το μεταβατικό διάστημα της παρούσας φάσης. «Μετά από αδιάβλητες και αξιοκρατικές κρίσεις θα αποτελέσει κανόνα για τη Διοίκηση, η αξιοποίηση σε όλες τις επιτελικές θέσεις των επιλεγμένων Προϊσταμένων» συμπληρώνει στο κείμενό του ο κ. Βούτσης.

– Η αντικατάσταση του «Καλλικράτη» και των σύμφυτων με αυτόν μνημονιακών ρυθμίσεων, με τη διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού και οικονομικού πλαισίου για την Αυτοδιοίκηση, το οποίο, κυριότερα, θα προβλέπει:

Την χωροταξική αποκλιμάκωση των Ο.Τ.Α., ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί «και να καλυφθεί το τεράστιο σημερινό έλλειμμα πρωτογενούς δημοκρατίας» όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο Υπουργός.
Την αποκέντρωση και τον σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων κάθε επιπέδου διοίκησης.
Την επαρκή και ακριβή κατανομή των πόρων και των αντιστοίχων επενδυτικών μέσων.
Τον βαθύ εκδημοκρατισμό της λειτουργίας της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, με τη θέσπιση συμμετοχικών θεσμών, ως αναπόσπαστο και δομικό μέρος της θεσμικής και πολιτικής τους λειτουργίας.
Ο κ. Βούτσης, συνεχίζει, αναφερόμενος στις μνημονιακές ρυθμίσεις, που ζημίωσαν και τους δύο Βαθμούς της Αυτοδιοίκησης, στη μεγάλη περικοπή των πόρων των Δήμων (60%) και των Περιφερειών (40%), ανακοινώνοντας:

– Την άρση των απολύσεων, μέσω των διαδικασιών “διαθεσιμότητας” – “κινητικότητας”.
– Τη δημιουργία ενός αντικειμενικού συστήματος διαρκούς αξιολόγησης, του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών.

– Την παύση της διαδικασίας επανελέγχου των συμβάσεων, σύμφωνα με το ν. 4250/2014.

– Την αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου.

– Την δυνατότητα προσλήψεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, που δεν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, προγραμματισμός εν γένει των προσλήψεων και εκπόνηση ειδικού προγράμματος για υπαλλήλους υψηλής εξειδίκευσης σε κατηγορίες αιχμής και τέλος, άρση των περιορισμών προσλήψεων άλλων κατηγοριών τακτικού προσωπικού για κοινωνικές δομές και για τεχνικές εργασίες.

– Την κατάργηση όλου του πλέγματος των σχετιζόμενων με το «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ» διατάξεων και παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής βάσης του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.

– Την κατάργηση των διατάξεων, σχετικά με την παρακράτηση των ποσοστών 4%, 5% και 1%, αντίστοιχα, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), που επιβλήθηκαν στις τελευταίες τροπολογίες, από την προηγούμενη Κυβέρνηση.

– Παρεμβάσεις για την χρηματοδότηση και οφειλομένων πόρων και για τον δανεισμό και τα χρέη των Ο.Τ.Α.

– Συνολική αναβάθμιση και επέκταση των Κοινωνικών Δομών και Προγραμμάτων, μέσα και από την πλέον ορθολογική κατανομή των υπαρχόντων πόρων του Προγράμματος ΕΣΠΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ