Ξεκινάει πιλοτικά το Κοινωνικό Εισόδημα

EFORIAKOI

EFORIAKOIΣτην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ θα γίνονται οι αιτήσεις για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από τις 15 Νοεμβρίου 2014, στο πλαίσιο ενός προγράμματος χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά αδύναμους πολίτες που θα ονομάζεται Κοινωνικό Εισόδημα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες, καθορίζεται η έννοια του Ελάχιστου Εγγυημένου Κοινωνικού Εισοδήματος, ενώ επίσης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα.

Καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για τους δικαιούχους και το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσηςΕιδικότερα, καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για τους δικαιούχους, την ένταξη στο πρόγραμμα, τη βάση υπολογισμού και το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης για κάθε ωφελούμενη μονάδα, τις διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα και καταβολής της παροχής, τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του προγράμματος, τους Δήμους όπου θα εφαρμοστεί πιλοτικά το πρόγραμμα στις δύο περιοχές της επικράτειας (νησιωτική και ηπειρωτική) και κάθε άλλο θέμα απαραίτητο για την εφαρμογή του προγράμματος, ως ακολούθως:

Δομή του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα

Η πιλοτική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος φέρει τον τίτλο «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα», εφεξής θα αναφέρεται ως «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα» και βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
Α. Εισοδηματική ενίσχυση των δικαιούχων.
Β. Προώθηση και διασφάλιση της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά.
Γ. Υποστήριξη των δικαιούχων για την ένταξη ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα:

Α. Εισοδηματική ενίσχυση

Το ανώτατο ποσό της συνολικής εισοδηματικής ενίσχυσης περιλαμβάνει:
1. τη βασική εισοδηματική ενίσχυση, που αντιστοιχεί σε 100 ευρώ ανά μήνα για κάθε ωφελούμενη μονάδα
2. την αναλογική εισοδηματική ενίσχυση, που αντιστοιχεί σε:
α. 100 ευρώ για κάθε ενήλικα αιτούντα, σύζυγο και κάθε ενήλικα εξαρτώμενο μέλος, καθώς και
β. 50 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.

Β. Προώθηση και διασφάλιση της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά

Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα», στο πλαίσιο του Σχεδίου Ένταξης που εκπονείται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, προωθούνται, κατά περίπτωση, για ένταξη σε προγράμματα, δράσεις, παροχές και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, όπως:
-ενημέρωση, πληροφόρηση και ατομική συμβουλευτική υποστήριξη των δικαιούχων της εισοδηματικής ενίσχυσης ή/και των μελών της οικογένειας τους
-παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης
-χορήγηση βιβλιαρίου ανασφάλιστου (στην περίπτωση που δεν δικαιούται παροχών υγείας για οποιονδήποτε λόγο)
-Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ ή άλλου φορέα παροχής ενέργειας
-κοινωνικό τιμολόγιο ΕΥΔΑΠ ΕΥΑΘ ΔΕΥΑ
-κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων
-χορήγηση επιδόματος θέρμανσης
-ένταξη σε πρόγραμμα Κοινωνικού Παντοπωλείου
-ένταξη στα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (FEAD)
-ένταξη σε άλλα προγράμματα αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Γ. Δράσεις ένταξης και επανένταξης στην εργασία

Οι δικαιούχοι, εφόσον ανήκουν στον ενεργό πληθυσμό και δύνανται να εργαστούν και είναι κάτω των 67 ετών, προωθούνται σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, μέσω προγραμμάτων που υλοποιούνται μεταξύ άλλων από τον ΟΑΕΔ, το ΕΙΕΑΔ, τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων κ.ά., και περιλαμβάνουν:
-νέες θέσεις εργασίας, κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας στο ιδιωτικό τομέα
-προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
-προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
-προγράμματα πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας
-ένταξη ή επανένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα
-προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ενταγμένων στο πρόγραμμα οι οποίοι δύνανται να εργαστούν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ