Νέοι οριστικοί πίνακες κατάταξης υπαλλήλων ΑΕΙ

PANEPIOANNINONΑναρτήθηκαν στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ οι νέοι οριστικοί πίνακες κατάταξης υπαλλήλων τεσσάρων ΑΕΙ, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι πίνακες καταρτίστηκαν από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, έπειτα από μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αποστολής εξαιρέσεων υπαλλήλων από το υπουργείο Παιδείας.

Σημειώνεται ότι η Αρχή παρέλαβε νέους οριστικούς πίνακες κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των κλάδων:

 

– Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Διοικητικού Οικονομικού και Βιβλιοθηκονόμων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικητικού και Επιστατών και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Επιμελητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

– ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

– ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού του Πανεπιστημίου Πατρών

– ΥΕ Επιμελητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Οι πίνακες αναρτώνται επίσης στους οικείους πίνακες ανακοινώσεων των πανεπιστημίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ