Νέα έκρηξη της ανεργίας προβλέπει το ΚΕΠΕ

ANERGIA OAED 10

ANERGIA OAED 10Αύξηση της ανεργίας κοντά στο 30%, μηδενική ανάπτυξη, αλλά και πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, προβλέπει για το 2014 το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του το ΚΕΠΕ «Οικονομικές Εξελίξεις» η ύφεση το 2013 θα διαμορφωθεί στο 3,55%, ενώ το 2014 η ανάπτυξη εκτιμάται πως θα είναι σχεδόν μηδενική (0,004%). Για την ανεργία εκτιμά πως από το 27,6% εφέτος, αναμένεται να αυξηθεί στο 29,3% το 2014. Για τον πληθωρισμό αναμένει να είναι αρνητικός κατά 0,28% εφέτος και κατά 0,31% του χρόνου, ενώ για το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εκτιμά πως από 0,91% του ΑΕΠ φέτος θα διαμορφωθεί σε 3,42% του ΑΕΠ το 2014.

 

Σύμφωνα με τους αναλυτές του ΚΕΠΕ υπάρχουν πλέον σαφείς ενδείξεις για μια πιθανή έναρξη μιας πορείας εξόδου της ελληνικής οικονομίας από το καθεστώς ύφεσης. Επισημαίνεται ότι, βεβαίως, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κάποιας ενδιάμεσης ξαφνικής μεταστροφής της πτωτικής αυτής τάσης των πιθανοτήτων ύφεσης. Στην παρούσα φάση όμως, οι ενδείξεις που παρέχουν και τα δύο υποδείγματα τείνουν να καταδεικνύουν μια πιθανή λήξη της περιόδου ύφεσης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς να είναι δυνατόν να προδιαγραφεί η ταχύτητα εξόδου από το εν λόγω καθεστώς και συνεπώς να προβλεφθεί και ο ακριβής χρονικός ορίζοντας εισόδου σε καθεστώς ανάπτυξης.

Αναφορικά με τις προοπτικές για την ιδιωτική κατανάλωση το ΚΕΠΕ θεωρεί πως η πορεία στο εν λόγω μέγεθος μέχρι και το τέλος του 2013 αναμένεται να παραμείνει πτωτική. Ωστόσο, θεωρεί ότι η αποφυγή επιπλέον επιβαρύνσεων στο διαθέσιμο εισόδημα και επιπρόσθετων μέτρων που θα επιδράσουν αρνητικά στον πραγματικό πλούτο των νοικοκυριών δύναται να οδηγήσει σε περαιτέρω σημαντική κάμψη στους αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής του εν λόγω μεγέθους μέσα στο 2014.

Κατά το ΚΕΠΕ σημαίνοντα ρόλο στην εξέλιξη του μεγέθους της ιδιωτικής κατανάλωσης θα διαδραματίσουν οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας, ενώ αναμένει θετική μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος, με απόρροια την ανάκαμψη των επενδύσεων στις εκτός των κατοικιών κατηγορίες.

Ως προς την πορεία του εξωτερικού τομέα, το ίδρυμα θεωρεί πως η συμβολή του στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ αναμένεται να παραμείνει σε βραχυχρόνιο ορίζοντα θετική, με τα περιθώρια πτώσης των εισαγωγών να περιορίζονται όμως σταδιακά, και επομένως με τα μεγέθη της συμβολής αυτής να εξαρτώνται σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό από τη βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας.

Για την αγορά εργασίας το ΚΕΠΕ αναφέρει πως εμπεδώνεται η αντιστροφή της αρνητικής τάσης στις καθαρές ροές και, επιπλέον, οι προσλήψεις αυξάνονται, έστω και αν ένα μεγάλο μέρος τους αφορά σε προσλήψεις μερικής απασχόλησης. Το Κέντρο υποστηρίζει πως η επίδραση των εποχικών διακυμάνσεων στην οικονομική δραστηριότητα ευνοεί τους νέους και συγκεκριμένα επαγγέλματα που συναντώνται συχνότερα στον τουρισμό (καταλύματα, τρόφιμα, εμπόριο) και τη γεωργία. Αυτό ωστόσο ενέχει κινδύνους για τους επόμενους μήνες, οπότε η οικονομική δραστηριότητα θα σημειώσει κάμψη στους εποχικούς κλάδους.

Οι αναλυτές του ΚΕΠΕ θεωρούν πως από την εξέλιξη των δημοσιονομικών μεγεθών φαίνεται ότι η πραγμάτωση του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος μπορεί τελικά να επιτευχθεί από το 2013, λόγω της σημαντικής και πέραν του στόχου μείωσης των δαπανών αλλά και της ταυτόχρονης αύξησης των εσόδων. Σε αυτή την κατεύθυνση συνηγορεί και η αναμενόμενη περαιτέρω αύξηση των εσόδων τους τελευταίους μήνες του έτους, λόγω της είσπραξης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, αλλά και των Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του 2011 και 2012, και του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Τέλος, για το δημόσιο χρέος αναφέρουν πως αν και παρουσίασε μια αύξηση το τελευταίο τρίμηνο, η οποία φαίνεται να είναι συγκυριακή λόγω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, εξελίσσεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού. Εκτιμάται δε ότι η πιστή εφαρμογή του προγράμματος των αποκρατικοποιήσεων θα οδηγήσει σε περαιτέρω συρρίκνωση του δημοσίου χρέους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ