Μηνιαίες οι εισφορές στον ΟΑΕΕ από τον Μάρτιο

OAEE 13Η απόφαση του υφυπουργού Εργασίας, Αντώνη Μπέζα προκειμένου οι εισφορές στον ΟΑΕΕ να γίνουν μηνιαίες, δημοσιεύτηκε σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτέμβρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2491/18-09-2014).

Από την 1η Μαρτίου, όπως αναφέρει η απόφαση «οι εισφορές θα καταβάλλονται από τους υπόχρεους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. κάθε μήνα, έως το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται, διαφορετικά από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα καθίστανται καθυστερούμενες και υπόκεινται σε επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 

Οι μηνιαίες εισφορές, με κάθε απαραίτητο για την πληρωμή στοιχείο, αναρτώνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. Ο Οργανισμός μεριμνά για τη γνωστοποίηση της ανάρτησης, με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο.

Οι ασφαλισμένοι εγγράφονται υποχρεωτικά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιστότοπου του O.A.Ε.Ε. και πιστοποιούνται με τις ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες προδιαγραφές και διαδικασίες, προκειμένου να ενημερώνονται για τις μηνιαίες υποχρεώσεις τους».

Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, τόνισε σχετικά πως η απόφαση αυτή θεσπίστηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει τους ασφαλισμένους οι οποίοι εξαιτίας της οικονομικής κρίσης δε μπορούν να ανταπεξέλθουν σε δίμηνες εισφορές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ