Λέει «όχι» η Κομισιόν στην παράταση του «Μπαλτατζή»

AGROTES 7 14

Αρνητικά κλείνει και επισήμως το ζήτημα της παράτασης των δράσεων των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 όπως διαφαίνεται από ανακοίνωση της Κομισιόν μέσα στην οποία αναφέρετα παράλληλαι στην έκδοση κατ’ εξουσιοδότησης πράξη για την αύξηση στο 5% στην μετακίνηση κονδυλίων από άξονες με χαμηλή απορροφητικότητα σε άλλους με μεγαλύτερη ζήτηση.

Οι τελευταίες αυτές εξελίξεις κλείνουν οριστικά τη χρηματοδότηση των Μέτρων του «Μπαλτατζή» όπως είναι τα Σχέδια Βελτίωσης, η Μεταποίηση κλπ στις 31 Δεκεμβρίου 2015 (εκτός των πολυετών δεσμεύσεων όπως είναι οι Νέοι Αγρότες, βιολογικά κλπ που μεταφέρονται την επόμενη προγραμματική περίοδο).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κομισιόν όπως δημοσιεύτηκε στο επίσημο site: (http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/208_en.htm)

«Η Κομισιόν υιοθέτησε τον Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό που επιτρέπει στα Κράτη Μέλη επιπλέον ευελιξία στη χρήση των κονδυλίων της Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Σύμφωνα με τον κανόνα ν+2, οποιαδήποτε ποσά του ΕΓΤΑΑ «δεσμευμένα» το 2013 πρέπει να δαπανηθούν μέχρι το τέλος του 2015.

Δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν χαμηλότερη απορρόφηση σε ορισμένα μέτρα από το αναμενόμενο, η κίνηση αυτή παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία για τη μεταφορά [αδιάθετων] κονδυλίων μεταξύ των διαφόρων τομέων των δαπανών του ΠΑΑ – τους «άξονες» – και παράταση στην προθεσμία για την υποβολή τέτοιων αλλαγών.

Μετά από αίτημα των κρατών μελών για ευελιξία, η Επιτροπή πρότεινε να επιτραπεί μέχρι 5% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΓΤΑΑ να μπορούν να μεταφέρονται μεταξύ των αξόνων του ΠΑΑ, ενώ τώρα το όριο είναι στο 3%.

Η κίνηση αυτή θα επιτρέψει σε αυτά τα εθνικά/περιφερειακά προγράμματα που αντιμετωπίζουν ακόμα δυσκολίες απορρόφησης να μετακινήσεις μεγαλύτερο όγκο κονδυλίων μεταξύ αξόνων με σκοπό να αυξηθεί η απορρόφηση αδιάθετων ποσών.

Στην πρόταση προβλέπεται, επίσης, η παράταση της προθεσμίας εντός της οποίας τα κράτη μέλη μπορούν να παρουσιάσουν τροποποιήσεις των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξής τους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, αντί της ισχύουσας προθεσμίας έως 31 Αυγούστου.

Οι αλλαγές αυτές θα επιτρέψουν στα Κράτη-Μέλη να είναι πιο αποδοτικά στη χρήση των κονδυλίων του ΠΑΑ για ορισμένα Μέτρα με καλή απορρόφηση αντί να παραμένουν «παγωμένα» κονδύλια για Μέτρα με μικρότερη ζήτηση.

Το κείμενο της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης υποβάλλεται στη συνέχεια σε διαδικασία ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.»

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ