Κούρεμα εκ θεμελίων στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων…. Την οριστική λύση ανακοίνωσε επίσημα ο Σ. Καλογιάννης

AEROD IOANNINAΜε γενναίο κούρεμα τόσο στα έργα όσο και στον προϋπολογισμό, προσπαθεί η Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών να…. σώσει το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα δυσάρεστες, όμως κατά τον αναπληρωτή υπουργό Σταύρο Καλογιάννη είναι οι μοναδικές που αποτελούν λύση. Και οι εξελίξεις αυτές συνοψίζονται σε περικοπή του φυσικού αντικειμένου και του προϋπολογισμού κατά τα δύο τρίτα!

 

Έτσι η τελική εικόνα του αεροδρομίου Ιωαννίνων, μετά από δύο χρόνια, όπως προβλέπει το νέο χρονοδιάγραμμα, δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που πανηγυρικά είχε παρουσιαστεί το 2006 από τον τότε Υπουργό Μεταφορών Μιχάλη Λιάπη!

Και σε κάθε περίπτωση η Ήπειρος δεν θα διαθέτει ένα αεροδρόμιο ανάλογο με αυτά που κατασκευάζονται σε άλλες περιοχές της χώρας.

 

Για το σημερινό αποτέλεσμα δύο ήταν οι καθοριστικές επιλογές, για τις οποίες υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες. Η πρώτη ήταν η επιλογή που έγινε να χρηματοδοτηθεί το έργο από εθνικούς πόρους και όχι από το Γ΄ΚΠΣ ή το ΕΣΠΑ. Και η δεύτερη να παραληφθεί μία μελέτη με τεράστια προβλήματα και κενά η οποία ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί και χρειάστηκε πολλές συμπληρώσεις και τροποποιήσεις. Δυστυχώς και για τα δύο κανένας δεν ανέλαβε την παραμικρή ευθύνη, κανένας δεν είχε την ευθιξία να ζητήσει μία, έστω συγνώμη από τους Ηπειρώτες.

ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΓΟ

Η αρχική σύμβαση για την επέκταση του αεροδρομίου Ιωαννίνων υπεγράφη στις 20 Νοεμβρίου 2006 και είχε τίτλο: «Επέκταση του κτιρίου αεροσταθμού, επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών, νέου συνδετηρίου τροχοδρόμου, νέου οδικού δικτύου πρόσβασης στον αερολιμένα και επέκταση διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων στον Κρατικό Αερολιμένα Ιωαννίνων “ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ”».

Το συμβατικό ποσό ανερχόταν σε 25.140.370,32 € και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν η 20.05.2009.

Στις 04.12.2009 υπογράφηκε συμπληρωματική σύμβαση ποσού 3.930.000 € (με Φ.Π.Α.) που περιελάμβανε την περιμετρική ασφάλεια και φωτισμό, τον φωτισμό της υπηρεσιακής  οδού και την διευθέτηση δικτύων. Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, έχει νέα ημερομηνία περαίωσης την 11.05.2014 (3η παράταση προθεσμίας).

Το αρχικό τεχνικό αντικείμενο του έργου περιελάμβανε:

•        Κατεδάφιση του υπάρχοντος κτηρίου αεροσταθμού και στην θέση του κατασκευή νέου, συνολικής επιφάνειας 10.400 τμ περίπου, εκ. των οποίων υπόγειο 5.000 τμ,

•        Νέο δάπεδο στάθμευσης 5 αεροσκαφών, συνολικής επιφάνειας 43.050 τμ,

•        Δύο νέους συνδετήριους τροχοδρόμους, μήκους 150 μ. ο νότιος και περίπου 400 μ. ο βόρειος,

•        Πύργο Ελέγχου και Αμαξοστάσιο,

•        Εμπορευματικό σταθμό συνολικής επιφάνειας 227 τμ (δεν θα κατασκευασθεί μετά από εντολή της ΥΠΑ ),

•        Κόμβο εισόδου στο αεροδρόμιο και περιμετρική υπηρεσιακή οδό μήκους 1300 μ. περίπου,

•        Χώρο στάθμευσης οχημάτων συνολικής επιφάνειας 8.250 τμ.

Το έργο προβλεπόταν να κατασκευαστεί σε δύο φάσεις. Η α’ φάση θα περιελάμβανε την κατασκευή του Πύργου Ελέγχου και του αμαξοστασίου, το οποίο θα λειτουργούσε προσωρινά ως αεροσταθμός. Η β΄ φάση περιελάμβανε την κατεδάφιση του υφιστάμενου αεροσταθμού, την κατασκευή του νέου, του εμπορευματικού σταθμού και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ

Με την έναρξη των εργασιών προέκυψε αλλαγή της θέσης του Πύργου Ελέγχου. Παράλληλα, εμφανίστηκαν προβλήματα στην εφαρμογή των Η/Μ μελετών του έργου, με συνέπεια να μην μπορεί να εφαρμοστεί το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Μέχρι σήμερα, έξι χρόνια μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, έχουν εκτελεστεί :

•        Οι εργασίες στο χώρο του υφιστάμενου στρατοπέδου του Αεροπορικού Αποσπάσματος και ο προσωρινός χώρος στάθμευσης για 35 οχήματα,

•        Ο φέρων οργανισμός του Αμαξοστασίου,

•        Η κατασκευή του τροχοδρόμου 1Α μήκους 400 μ. και του τροχοδρόμου 1Β μήκους 150 μ. και κατασκευάστηκε το δάπεδο στάθμευσης των αεροσκαφών,

•        Το δίκτυο αποστράγγισης των ομβρίων και η κατασκευή της υπηρεσιακής οδού,

•        Η κατασκευή του οχετού, ο οποίος παραλαμβάνει τις απορροές από το δάπεδο στάθμευσης των αεροσκαφών, τους τροχοδρόμους, τον διάδρομο προσγείωσης – απογείωσης,

•        Η εγκατάσταση του φωτισμού περιμετρικά του τροχοδρόμου,

•        Οι εργασίες περιμετρικής ασφάλειας και περιμετρικού φωτισμού του αεροδρομίου,

•        Η κατασκευή του φέροντος οργανισμού του νέου Πύργου Ελέγχου,

•        Ολοκληρώθηκε σε ποσοστό 70% η διευθέτηση των καλωδιώσεων των δικτύων του αεροδρομίου.

Το συνολικό ποσό της μέχρι σήμερα δαπάνης του έργου ανέρχεται σε 10.850.000 € περίπου (35% του συμβατικού αντικειμένου).

ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Τα προβλήματα στην ομαλή ροή χρηματοδότησης του έργου ήταν συνεχή, οι διακοπές στην εκτέλεση εργασιών τεράστιες και ο κίνδυνος οριστικής ματαίωσης πάντα ορατός. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση και υπό τον φόβο διάλυσης της εργολαβίας, το Υπουργείο Υποδομών αναζήτησε εναλλακτικές λύσεις και την βέλτιστη ανακοίνωση ο Αναπληρωτής Υπουργός  Σταύρος Καλογιάννης.

Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε:

αντί της κατασκευής κτιρίου αεροσταθμού εμβαδού 10.400 τμ (με υπόγειο), η μη κατεδάφιση του υπάρχοντος κτιρίου αεροσταθμού (1.500 τμ) αλλά η ορθολογική αξιοποίησή του με παράλληλη αναβάθμιση / ανακαίνισή του και η προσθήκη νέου κτιρίου 2.000 τμ περίπου με υπόγειο για τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις, δηλαδή νέος αεροσταθμός συνολικής επιφάνειας 3.500 τμ.

Ο προϋπολογισμός των υπολειπόμενων εργασιών της νέας πρότασης εκτιμάται στο ποσό των 7.900.000 €, έναντι του ποσού των 21.000.000 € της αρχικής πρότασης.  

«Συνυπολογίζοντας την δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας τα τελευταία χρόνια και την έλλειψη εθνικών πόρων, η πρόταση ανασχεδιασμού του έργου είναι η βέλτιστη διότι: είναι κατά 13.100.000 € οικονομικότερη, σαφώς πιο λειτουργική και παράλληλα δεν διαλύεται η τρέχουσα σύμβαση. Το έργο υπό τη νέα του μορφή μπορεί να υλοποιηθεί εντός διετίας», υπογράμμισε στη συνέντευξη τύπου ο κ. Καλογιάννης.

Ο Υπουργός πάντως παραδέχθηκε ότι ήταν λάθος το γεγονός ότι το έργο δεν εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, όπως ήταν λάθος και ο αρχικός σχεδιασμός για κτιριακές εγκαταστάσεις δέκα χιλιάδων τετραγωνικών τη στιγμή μάλιστα που η κίνηση είναι φθίνουσα. Τέλος υποστήριξε ότι ένα αεροδρόμιο τριάμισι χιλιάδων τετραγωνικών είναι ικανό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Ηπείρου.

Για τα λάθη φυσικά οι μόνοι που δεν φταίνε είναι οι Ηπειρώτες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ