Καμία δέσμευση για το δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς!

IONIA TEROBO

IONIA TEROBOΟ ένας δηλώνει αναρμόδιος και ο άλλος απαντά γενικά κι αόριστα. Ο λόγος για τον Υπουργό Ανάπτυξης ο οποίος νίπτει τας χείρας του για το δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς και για τον Υπουργό Υποδομών ο οποίος αφιερώνει μόλις λίγες λέξεις χωρίς να αναλαμβάνει καμία συγκεκριμένη δέσμευση.

Οι δύο υπουργοί απάντησαν σε σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ιωαννίνων Σταύρος Καλογιάννης.

Στην απάντησή του ο Υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε ουσιαστικά αναρμόδιος παραπέμποντας το θέμα στο Υπουργείο Υποδομών, αναδεικνύοντας το έλλειμμα συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπουργείων.
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών αφιέρωσε μόλις μιάμιση γραμμή στο θέμα της Ερώτησης, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι «η ένταξη του έργου Ιωάννινα – Κακαβιά στο ΠΔΕ θα δρομολογηθεί ανάλογα με την δυνατότητα συγχρηματοδότησης του έργου», μολονότι και αυτό τα έργο εμπίπτει στην στρατηγική και τους ειδικούς στόχους του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014 – 2020, καθώς αποτελεί συνέχεια της Ιόνιας οδού η οποία υλοποιείται και με κονδύλια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (2007 – 2013) και παράλληλα αναβαθμίζει το υφιστάμενο βασικό διασυνοριακό οδικό δίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Θεματικό Στόχο 7 του ΣΕΣ.

Κατόπιν αυτών ο Σταύρος Καλογιάννης επανήλθε στη Βουλή, με νέα Ερώτησή του (υπ’ αριθ. πρωτ.: 4338/06.11.2014) για το θέμα, που έχει ως εξής:

«Με προηγούμενη Ερώτησή μου είχα θέσει το θέμα της ένταξης του έργου Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακαβιά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ώστε να δημοπρατηθεί.

Στην απάντησή του ο Υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε ουσιαστικά αναρμόδιος παραπέμποντας το θέμα στο Υπουργείο Υποδομών.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών στην απάντησή του αναφέρθηκε κατά κύριο λόγο στις διαδικασίες προώθησης του οδικού άξονα Πάτρα – Πύργος, τις σχετικές ρυθμίσεις του οποίου ψηφίσαμε προ έτους στη Βουλή, αφιερώνοντας μόλις μιάμιση γραμμή στο θέμα της Ερώτησής μου, δηλώνοντας συγκεκριμένα ότι «η ένταξη του έργου Ιωάννινα – Κακαβιά στο ΠΔΕ θα δρομολογηθεί ανάλογα με την δυνατότητα συγχρηματοδότησης του έργου».

Τονίζω για μία ακόμη φορά ότι, ο οδικός άξονας Ιωάννινα – Κακαβιά είναι το μοναδικό τμήμα του βασικού κορμού του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που βρίσκεται ακόμα εκτός χρηματοδότησης, αν και έχει πλήρη ωριμότητα.

Και καταλήγοντας, ο Σταύρος Καλογιάννης ερωτά τους δύο Υπουργούς:

 Πότε αναμένουν τα Υπουργεία να εγκριθούν από την ΕΕ τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2014-2020, καθώς ήδη ολοκληρώνεται το πρώτο έτος εφαρμογής τους;

 Προτίθενται εν τέλει τα συναρμόδια Υπουργεία να συνεργαστούν για να εντάξουν το έργο Ιωάννινα – Κακαβιά στο ΠΔΕ ώστε να κινηθεί η διαδικασία δημοπράτησής του;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ