Κίνδυνος λουκέτου για το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών

PANEPIOANNINON

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι καθηγητές και οι φοιτητές του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί απειλεί τη συνέχιση της απόσκοπτης λειτουργίας του.

Το βασικό πρόβλημα είναι η ελλιπής στελέχωηση με διδακτικό προσωπικό καθώς και οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις.

Αφορμή για να αναδειχθούν τα προβλήματα αυτά, αποτέλεσε η απόφαση της Συγκλήτου, για την κατανομή μίας θέσης καθηγητή από τις συνολικά 21, η οποία είναι αδύνατο να καλύψει τις ανάγκες.

Στο δυναμικό του Τμήματος , σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, περιλαμβάνονται 17 μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων τρία θα αποχωρήσουν εντός των επόμενων τριών ετών χωρίς μάλιστα να έχει προβλεφθεί η αντικατάστασή τους, και μόνο 4 μέλη ΕΔΙΠ, αν και πρόκειται για ένα αμιγώς εργαστηριακό Τμήμα.

Πρόκειται για το Τμήμα με τον μικρότερο αριθμό μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πλην του νεοϊδρυθέντος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, καθώς και για το Τμήμα με τον μικρότερο αριθμό μελών ΔΕΠ μεταξύ των συναφών του ανά την Ελλάδα. Απόρροια των παραπάνω είναι η αδυναμία διεξαγωγής επτά υποχρεωτικών μαθημάτων, πέντε μαθημάτων επιλογής και των εργαστηρίων μερικών εξ’ αυτών.

Για το εν λόγω θέμα έχουν ήδη διατυπωθεί και κοινοποιηθεί στην Πρυτανεία και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διαμαρτυρίες τόσο του Φοιτητικού Συλλόγου ΤΒΕ&Τ όσο και του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΤΒΕ&Τ), το οποίο μάλιστα ζητά την αναθεώρηση της σχετικής απόφασης κατανομής των μελών ΔΕΠ της Συγκλήτου.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που ταλανίζει το Τμήμα και δημιουργεί καθημερινά πλήθος προβλημάτων στους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ, είναι αυτό της ελλιπούς υλικοτεχνικής υποδομής του Τμήματος. Συγκεκριμένα, εντοπίζονται σημαντικές ελλείψεις σε αναλώσιμα, εργαστηριακά και μη, εκτυπωμένους εργαστηριακούς οδηγούς σημειώσεις μαθημάτων κ.α. και ως εκ τούτου δυσχεραίνεται η διδακτική διαδικασία και η ομαλή λειτουργία των εργαστηριακών μαθημάτων.

Ενδεικτική της προβληματικής κατάστασης που επικρατεί στο Τμήμα, από άποψη υλικοτεχνικών μέσων, είναι η από 13.05.2015 ανακοίνωση της Γραμματείας, η οποία καλεί τους φοιτητές που επέλεξαν το σύγγραμμα « Εισαγωγή στις υδατοκαλλιέργειες Τ. Α’» να αλλάξουν την επιλογή τους λόγω έλλειψης τεμαχίων του εν λόγω συγγράμματος (!!).

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται και στην επιστολή διαμαρτυρίας των φοιτητών οι υφιστάμενες κτηριακές εγκαταστάσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες λειτουργίας του Τμήματος, το οποίο σημειωτέον έχει μεγάλο αριθμό εργαστηριακών μαθημάτων (26 εργαστηριακά μαθήματα) και ως εκ τούτου απαιτεί και τον ανάλογο αριθμό φοιτητικών εργαστηρίων.

Και ενώ είχε ανακοινωθεί επίσημα ότι κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2015 -2016) αναμένονταν η ολοκλήρωση και παράδοση του νέου κτιρίου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, το οποίο και θα είναι άρτια εξοπλισμένο και θα φιλοξενεί τον απαιτούμενο αριθμό αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων, εντούτοις κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα.

Με βάσει τα παραπάνω τόσο η Συνέλευση του ΒΕΤ όσο και οι φοιτητές του κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου που εγκυμονεί αυτή η κατάσταση για την συνέχιση λειτουργίας του και καλούν τις πρυτανικές αρχές να αναθεωρήσουν την απόφασή τους και να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δυσχερής θέση στην οποία έχει περιέλθει το Τμήμα μας εξαιτίας τόσο της ελλιπούς στελέχωσής του με διδακτικό προσωπικό, όσο και των σημαντικών ελλείψεων σε υλικοτεχνικές υποδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις, και να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του.

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ