Θετικό πρόσημο στη ΔΕΥΑΙ για οικονομικά κι έργα

DEYAΣε τροχιά πλήρους εξυγίανσης και ανάπτυξης περνάει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης μετά από μία τριετία σκληρής δουλειάς. Αποτέλεσμα της δουλειάς αυτής είναι να έχει επέλθει σημαντικό νοικοκύρεμα στα οικονομικά της, ενώ είναι σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πακέτο έργων από ιδρύσεώς της.

Αναλυτικά στοιχεία για την εικόνα της επιχείρησης έδωσε σήμερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος επισημαίνοντας ότι η πορεία της δεν θα πρέπει να ανακοπεί.

 

Το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Δήμαρχος, οι επιχορηγήσεις για την εκτέλεση έργων ανέρχονταν στο 1.215.000 ευρώ.

Με την ανάληψη καθηκόντων της Δημοτικής Αρχής τέθηκε σε εφαρμογή ένα νέο πρόγραμμα επενδύσεων μέσω του ΕΠΕΡΑΑ.

Η πορεία απορροφήσεων για τα τρία επόμενα χρόνια είναι η ακόλουθη:
– 825 χιλιάδες το 2011
– 1.885.000 το 2012
– 5.627.000 το 2013

Οι προβλεπόμενες απορροφήσεις για το 2014 θα είναι μεγαλύτερες του ποσού αυτού.

Ταυτόχρονα οι οφειλές της ΔΕΥΑΙ από δάνεια το 2010 ανέρχονταν σε 11.035.000. Σήμερα ανέρχονται σε 8.530.000 ευρώ.

Η επιχείρηση ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012 διαδικασία ρύθμισης των δανείων της και πέτυχε χωρίς νέο δανεισμό να μειώσει τις δόσεις και το επιτόκιο, με αποτέλεσμα οι ετήσιες οφειλές να ανέρχονται στις 473 χιλιάδες ευρώ και να αποπληρώνονται πλέον από την ίδια.

Κατά την περίοδο του κ. Γκόντα δεν κατέβαλε τοκοχρεωλυτικές δόσεις με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευθεί οφειλές προς το Δήμο ύψους 9.741.000 ευρώ. Σήμερα με τη συνδρομή ορκωτών λογιστών και υπηρεσιακών παραγόντων γίνεται προσπάθεια για τον συμψηφισμό οφειλών ένθεν κι ένθεν.
Τα κύρια έσοδα της ΔΕΥΑΙ από τη λειτουργία της για τα τελευταία τέσσερα χρόνια κυμάνθηκαν ως ακολούθως:
Το 2010 το ποσό ήταν 14.122.000 ευρώ
Το 2011, 13.317.000
Το 2012, 12.580.000
Το 2013, 14.225.000 στο σύνολο του νέου Δήμου.
Τα δύο τελευταία χρόνια είναι ολοφάνερη η μείωση της κατανάλωσης, αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που πλήττει τα νοικοκυριά.
Στα έσοδα αυτά δεν περιλαμβάνονται κονδύλια από επιχορηγήσεις έργων.
Στο μέρος των εξόδων:
Το 2010 ανήλθαν στα 15.017.000 ευρώ
Το 2011, ποσό 14.548.000
Το 2012, ποσό 13.707.000
Και το 2013, ποσό 11.815.000 ευρώ.
Είναι φανερό πλέον ότι από το 2013 αρχίζει η ανάκαμψη της επιχείρησης αφού ο ισολογισμός εμφανίζει αποθεματικό 2.410.000 ευρώ.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ

Σήμερα η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων εκτελεί ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων που χρηματοδοτούνται κυρίως από κοινοτικούς πόρους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Δήμος, οι σημαντικότερες παρεμβάσεις είναι:
– Αποχέτευση ακαθάρτων Κατσικά με προϋπολογισμό 10,4 εκατομμύρια. Το έργο ξεκίνησε και θα καλύψει τις ανάγκες όλου του οικισμού.
– Αποκατάσταση ακαθάρτων Πεδινής. Το έργο ολοκληρώνεται.
– Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δουρούτης. Μετά την επίλυση των προβλημάτων το έργο εξελίσσεται ομαλά και κατατέθηκε προς έγκριση νέο υποέργο 1.835.000 ευρώ.
– Επέκταση αναβάθμιση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης με προϋπολογισμό 3,2 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της περάτωσης.
– Βελτίωση αναβάθμιση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης με προϋπολογισμό τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο καλύπτει αντικατάσταση δικτύου 46 χιλιομέτρων. Έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 70%.
– Εργασίες συντήρησης αντλιοστασίων λυμάτων με προϋπολογισμό 285 χιλιάδες ευρώ. Το έργο ολοκληρώθηκε. Περιλαμβάνει και τα γνωστά φρεάτια της οδού Γαριβάλδη και Μακαρίου.
– Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης πόλης Ιωαννίνων με προυπολογισμό 2,8 εκατομμύρια. Έχει εκτελεστεί το 80%.
– Επέκταση αναβάθμιση αποχετευτικού συστήματος παραλίμνιας ζώνης με προϋπολογισμό 7,8 εκατομμυρίων. Έχει εκτελεστεί άνω του 50%.
– Συμπληρωματικές εργασίες δεξαμενής Αγίου Ιωάννη και περιοχής Ολυμπιάδας με προϋπολογισμό 165 χιλιάδες ευρώ. Ολοκληρώθηκε και είναι σε δοκιμαστική λειτουργία.
– Επέκταση βιολογικού καθαρισμού. Ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός και αναμένεται υπογραφή σύμβασης. Προϋπολογισμός 16 εκατομμύρια.
– Μελέτη αποχέτευσης από Πανεπιστήμιο μέχρι Βουνοπλαγιά. Ολοκληρώνεται και μόλις παραληφθεί δημοπρατείται. Συνολικός προϋπολογισμός 20 εκατομμύρια.
– Πρόγραμμα ελέγχου διαρροών. Αναμένεται έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και δημοπρατείται με προϋπολογισμό 3,5 εκατομμυρίων.
– Η ΔΕΥΑΙ έχει υποβάλλει φάκελο για τη λειτουργία μονάδας επεξεργασίας της λυματολάσπης. Είναι προς εξέταση από το ΕΠΕΡΑΑ.
– Ολοκληρώθηκε το έργο αποχέτευσης πέριξ των Φυλακών Σταυρακίου.
– Εξελίσσεται ομαλά το έργο επεξεργασίας και διάθεσης λυματολάσπης που βρίσκονταν συσωρευμένη στο βιολογικό.
– Ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης αντλιοστασίου του νησιού και η δεύτερη φάση αποχέτευσης Ανατολής παραδίδεται σύντομα.
Το σύνολο του πακέτου επιχορηγήσεων που διαχειρίζεται σήμερα η ΔΕΥΑΙ ανέρχεται, προϋπολογιστικά, στα ογδόντα εκατομμύρια ευρώ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται δεκάδες μικρότερα έργα σε δίκτυα ύδρευσης, δεξαμενών, ομβρίων, συντήρησης αντλιοστασίων, υδρομαστεύσεων κι άλλα.
Η επιχείρηση έχει προετοιμαστεί και έχει εκπονήσει μελέτες που είναι έτοιμες να υποβληθούν για χρηματοδότηση. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται:
– Εσωτερικό δίκτυο δήμου Ιωαννιτών β’ φάση με προυπολογισμό οκτώ εκατομμύρια
– Ύδρευση Περάματος με προυπολογισμό 4,3 εκατομμύρια
– Αντιμετώπιση αντιπλημμυρικών παροχών, με προυπολογισμό 400 χιλιάδες ευρώ.
– Επείγοντα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας με προυπολογισμό 5,1 εκατομμύρια

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Παρά τις εσωτερικές ανακατατάξεις, τη βελτίωση των λογισμικών, την αποκέντρωση των ταμειακών υπηρεσιών στις δημοτικές ενότητες, παραμένουν πολλοί απλήρωτοι λογαριασμοί λόγω της δυσκολίας που αντιμετωπίζει μεγάλο τμήμα της κοινωνίας να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις. Προς την κατεύθυνση αυτή η διοίκηση της επιχείρησης έλαβε αποφάσεις ρύθμισης οφειλών.
Μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε κατά τη μεταφορά των στοιχείων κατανάλωσης από τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους προς τη ΔΕΥΑΙ λόγω έλλειψης μηχανογράφησης και λαθεμένων καταγραφών.

Ολοκληρώθηκαν οι καταμετρήσεις με διασταυρώσεις στοιχείων και επαναλήψεις καταμετρήσεων και το πρόβλημα βαίνει προς εξομάλυνση.
Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε ήταν οι μη επιλέξιμες από το ΕΣΠΑ, δαπάνες στην κατασκευή των έργων.

Η επιχείρηση υπέβαλλε στο πρόγραμμα JESSICA αίτημα χρηματοδότησης δύο εκατομμυρίων ώστε να αποκτήσουμε ρευστότητα και να αποπληρώσουμε το ΣΥΔΚΛΙ και τη ΔΕΗ.
«Είναι φανερό από όλα τα στοιχεία ότι η πάλαι ποτέ πρωτοπόρα επιχείρηση είχε περιέλθει σε κατάσταση ανυποληψίας είτε προς τους προμηθευτές, είτε προς τους δανειστές, είτε προς τους συνεπείς πολίτες που κατέβαλαν τις υποχρεώσεις τους.

Με τη φετινή χρονιά ολοκληρώνεται η εξυγίανσή της και θα είναι σε θέση όχι μόνο να αποπερατώσει το τεράστιο έργο που εκτελεί αλλά να προχωρήσει και σε εξορθολογισμό των τιμολογίων.

Αυτή η πορεία δεν πρέπει να ανακοπεί και να επιστρέψουμε στις λογικές της προγενέστερης δημοτικής περιόδου που οδήγησαν στην επιχείρηση στα όρια της κατάρρευσης.

Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε ταλαιπωρήσει τους συμπολίτες μας είτε με την εκτέλεση των έργων είτε με την έκδοση των λογαριασμών, δυστυχώς όμως ήταν τέτοια η αποδιοργάνωση που θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ως μεγάλο επίτευγμα τη σημερινή κατάσταση.
Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια», υπογράμμισε ο Δήμαρχος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ