Η τελική ρύθμιση για τα “κόκκινα” δάνεια

XRHMATA5

XRHMATA5Τελική μορφή πήρε η νέα ρύθμιση για τα “κόκκινα” δάνεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που θα τεθεί υπόψη της τρόικας τον ερχόμενο μήνα, θα μπει σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2015 και περιλαμβάνει τρία “πακέτα” λύσεων για τους ενδιαφερόμενους. Σύμφωνα με την εφημερίδα “ΕΘΝΟΣ”, οι βασικοί άξονες της ρύθμισης είναι ο “συνεργάσιμος” δανειολήπτης, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης και οι λύσεις διευθέτησης των οφειλών. Τα τραπεζικά καταστήματα θα εξετάζουν το οικονομικό προφίλ του οφειλέτη, το είδος του δανείου και τα έξοδα που χρειάζεται για τη διαβίωσή του και θα του προτείνουν ένα από τα ακόλουθα μοντέλα.

1. Βραχυπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης, με διάρκεια ως 5 χρόνια:

 

Περιλαμβάνει την πληρωμή μόνο των τόκων κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου, την μειωμένη καταβολή τοκοχρεολυτικής δόσης κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου και περίοδο χάριτος.

Επίσης την αναβολή πληρωμής δόσης ή δόσεων, την τακτοποίηση του υπολοίπου που βρίσκεται σε καθυστέρηση και την κεφαλαιοποίηση των καθυστερήσεων.

2. Μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης με διάρκεια άνω των 5 ετών:

Περιλαμβάνει μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου, την αλλαγή τύπου επιτοκίου (για παράδειγμα από κυμαινόμενο σε σταθερό), την παράταση της διάρκειας αποπληρωμής και το “σπάσιμο” του δανείου στα δύο.

Το πρώτο μέρος είναι με εμπράγματη εξασφάλιση και για το οποίο ο δανειολήπτης πληρώνει δόση, ενώ στο δεύτερο μέρος, που είναι το υπόλοιπο του δανείου, δεν υπολογίζονται τόκοι για χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί με την τράπεζα. Για το ποσό αυτό ο δανειολήπτης θα επαναξιολογηθεί, αν διορθωθούν τα οικονομικά του, ή θα κληθεί να βάλει άλλο ακίνητο υποθήκη.

Προβλέπεται επίσης πρόσθετη εξασφάλιση από τον δανειολήπτη, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης λύσης ρύθμισης. Δηλαδή, να προσφέρει άλλα περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση.

Περιλαμβάνεται δε λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης, όσον αφορά επιχειρηματικά δάνεια για τα οποία ο επιχειρηματίας θα κληθεί να προχωρήσει σε περικοπές δαπανών και κόστους λειτουργίας, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα να ανταλλάξει η επιχείρηση χρέος με την είσοδο της τράπεζας σε ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Λύσεις οριστικής διευθέτησης.

Το τρίτο μοντέλο περιλαμβάνει δραστικές παρεμβάσεις για την οριστική αντιμετώπιση των οφειλών του δανειολήπτη:

• Εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου ακινήτου στο πλαίσιο ευρύτερης ρύθμισης. Μετατροπή σε χρηματοδοτική μίσθωση, με την οποία ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στην τράπεζα και υπογράφει μια σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, για ελάχιστη χρονική διάρκεια που είναι συνήθως τα 5 χρόνια.

• Πώληση και ενοικίαση. Ο δανειολήπτης, δηλαδή, μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου είτε στην τράπεζα είτε σε τρίτο (άλλο ίδρυμα, άλλον αγοραστή, κρατική εταιρεία διαχείρισης ακινήτων κ.λπ.) αποπληρώνοντας μέρος ή το σύνολο του δανείου.

Η συμφωνία μπορεί να συνοδεύεται με παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής στο ακίνητο για κάποια ελάχιστη χρονική διάρκεια έναντι μισθώματος. Συνήθως προβλέπεται μια ελάχιστη περίοδος 3 ετών.

• Μεταβίβαση του δανείου σε άλλη τράπεζα. Αντικατάσταση παλαιού δανείου με νέο, μικρότερου υπολοίπου. Διαχείριση σε εκκαθάριση στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας. Ρευστοποίηση εξασφαλίσεων για την ικανοποίηση της απαίτησης του ιδρύματος.

• Δικαστικές και νομικές ενέργειες πέραν της ρευστοποίησης εξασφαλίσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ