Η προοπτική ανάπτυξης της ελαιοκομίας της Ηπείρου

ELAIODENTRAΣτο πλαίσιο του έργου “AGROQUALITY” που υλοποιείται στο ΤΕΙ Ηπείρου και με τη στήριξη του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων εκπονήθηκε μελέτη με τίτλο «Προοπτική Ανάπτυξης της Ελαιοκομίας της Ηπείρου στο πλαίσιο της ανοικτής αγοράς της Ελλάδας και του Κόσμου».

Το ΤΕΙ Ηπείρου με συνεχείς δράσεις προσπαθεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου. Η μελέτη έχει ως βασικό σκοπό να εμπνεύσει του νέους, κυρίως, αγρότες τόσο της Ηπείρου όσο και των γειτονικών περιοχών, όπως της Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με την αειφόρο και αποδοτική αξιοποίηση της ελιάς και των προϊόντων της.

 

Η μελέτη βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του έργου “AGROQUALITY” στη διεύθυνση: http://www.agroquality.org/events-and-publicity/leaflets-etc και το δελτίο τύπου στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος: www.teiep.gr

Το έργο “AGROQUALITY” χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013 (συγχρηματοδότηση από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους) και συμμετέχουν το ΤΕΙ Ηπείρου και ο Δήμος Lecce της Ιταλίας.

Συντονιστής του έργου είναι ο καθηγητής του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου Γεώργιος Μάνος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ