Εξώδικο πτηνοτρόφων στη Διοίκηση του Επιμελητηρίου

ARTA EPIMELHTIOΜε εξώδικο απάντησαν οι πτηνοτρόφοι του Νομού Άρτας στην απόφαση του τοπικού Επιμελητηρίου βάση της οποίας υποχρεώνονται να εγγραφούν στα Μητρώα του Επιμελητηρίου.

Όπως τονίζουν οι πτηνοτρόφοι, αβάσιμα και αυθαίρετα είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν στα Μητρώα μολονότι δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα, ούτε συντρέχουν τα παραδοσιακά στοιχεία της εμπορικής δράσης όπως αυτά ορίζονται από τη νομοθεσία.

Οι πτηνοτρόφοι με το συγκεκριμένο εξώδικο ζητούν να πάψει η εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης η οποία έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα.

Από έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης γίνεται σαφές ότι οι αγρότες (πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, κτηνοτρόφοι κλπ) δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στα οικεία Επιμελητήρια, εκτός εάν «πωλούν τα προϊόντα δικής τους παραγωγής, κατόπιν επεξεργασίας ή μεταποίησης με οργανωμένη επιχείρηση» ή εκτός εάν υπάρχει εμπορική δραστηριότητα αυτών γενικότερα ως φυσικών προσώπων.

Συνεπώς η υποχρέωση των αγροτών να εγγραφούν στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου θα πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση, αφού εξεταστούν τα κάθε φορά πραγματικά περιστατικά.

Στο ίδιο έγγραφο διευκρινίζεται σαφώς ότι η διακριτική ευχέρεια ενός εκάστου των Επιμελητηρίων δε μπορεί να παραβιάζει την αρχή της ομοιομορφίας στις κατ’ αντιστοιχία περιπτώσεις. Συνεπώς, το Επιμελητήριο Άρτας πρέπει να συμμορφωθεί με την πάγια πρακτική που ακολουθείται από το σύνολο σχεδόν των Επιμελητηρίων της χώρας για τη μη εγγραφή των αγροτών (πτηνοτρόφων, χοιροτρόφων, κτηνοτρόφων κλπ), εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου πράγματι τεκμαίρεται εμπορική δραστηριότητα.

Με βάση όλα αυτά οι πτηνοτρόφοι ζητούν με το εξώδικο να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.

Σχετική αναφορά στη Βουλή κατέθεσε η βουλευτής Άρτας Όλγα Γεροβασίλη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ