Ενότητα Πολιτών: Αυτό είναι το πλαίσιο διαλόγου

ENOTHTA LOGGO

ENOTHTA LOGGOΤο πλαίσιο αρχών, στόχων και διαλόγου της παράταξης «Ενότητα Πολιτών- Νέα Γιάννενα» έδωσε στη δημοσιότητα το Συντονιστικό Όργανο της Γραμματείας.

Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο κ. Φίλιππος Τσουμάνης έδωσε την ταυτότητα της παράταξης και τη φυσιογνωμία της υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για κίνηση αυτοδιοικητική, χωρίς κομματικές ή άλλες εξαρτήσεις.

Τις βασικές αρχές και αξίες παρουσίασε ο κ. Γιώργος Παπαδιώτης ενώ ο κ. Γιώργος Σταμουλάκης αναφέρθηκε στους στόχους για το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλαίσιο διαλόγου με πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς της πόλης, παρατάξεις, κόμματα και προσωπικότητες.

 

Ο διάλογος αυτός θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Στη συνέχεια η Ενότητα Πολιτών θα ανοίξει τη διαδικασία επιλογής του υποψηφίου που θα ηγηθεί του ψηφοδελτίου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου.
Ολόκληρο το κείμενο αρχών λειτουργίας, στόχων και προτάσεων διαλόγου που δημοσιοποιήθηκε από το Συντονιστικό Όργανο έχει ως εξής:

Ταυτότητα
• Είμαστε αυτόνομη αυτοδιοικητική παράταξη, χειραφετημένη από κομματικές, συντεχνιακές και ιδιωτικές εξαρτήσεις, προσηλωμένη στην υπεράσπιση του δημόσιου και τοπικού συλλογικού συμφέροντος, δημοκρατικά οργανωμένη και ανοιχτή σε νέες ιδέες και κοινωνικές αναζητήσεις.

Ιστορία
• Δεν δημιουργηθήκαμε από παρθενογένεση αλλά μέσα από μια βασανιστική πορεία αναζήτησης συνεργασιών και κοινών τόπων.
• Οι ιστορίες των ανθρώπων που μας τίμησαν με τη συμμετοχή τους, την κριτική τους αλλά και την διαφωνία τους είναι πιο πλούσια από τη μικρή ιστορία της παράταξής μας. Οι εμπειρίες όλων αυτών είναι το κύριο εφόδιό μας και όχι το εμπόδιο στο δημόσιο διάλογο που επιζητούμε για την ανανέωση και τη διεύρυνση της παράταξής μας, αλλά και της θεματολογίας των αυτοδιοικητικών πολιτικών.

Αρχές-Αξίες
• Οδηγούμαστε από τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και της ισότητας.
• Πιστεύουμε ακράδαντα στη δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία της κοινωνίας.
• Εμπνεόμαστε από τις αξίες του παγκόσμιου πολιτισμού και των τεχνολογικών επιτευγμάτων που μπορούν ν’ αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων προς το καλύτερο..
• Σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία λόγου και άποψης.
• Απαιτούμε διαφάνεια και λογοδοσία στη λειτουργία του δημόσιου τομέα και των οικονομικών δραστηριοτήτων.
• Απαιτούμε σεβασμό στην ιδιωτική ζωή των πολιτών.
• Θέλουμε ισόρροπη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο και ανάδειξη του περιβάλλοντος ως πρωταρχικού και αναντικατάστατου παράγοντα ζωής και ως απαράβατο όριο για τις οικονομικές δραστηριότητες.

Φυσιογνωμία
• Αγωνιζόμαστε για την ουσιαστική αποκέντρωση της διεύθυνσης της δημόσιας σφαίρας. Είμαστε αδιαπραγμάτευτα αντίθετοι στη λογική της αυτοδιοίκησης ως «μακράς χειρός» του κράτους, της κυβέρνησης, κομμάτων ή οικονομικών συμφερόντων
• Αντιμετωπίζουμε το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης ως ζωντανό και δημιουργικό κύτταρο συμμετοχής, πρωτοβουλιών και δράσεων των τοπικών κοινωνιών. Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να είναι βασικός μοχλός υπεράσπισης της κοινωνική συνοχής σχεδιασμού και υλοποίησης της τοπικής ανάπτυξης.
• Αποκρούομε πολιτικές πρακτικές και συμπεριφορές που αναπαράγουν σε τοπικό επίπεδο ένα πελατειακό σύστημα διοίκησης
• Η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων πρέπει να βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης και όχι να εξασφαλίζει προνόμια για τους «ημετέρους»
• Απαιτούμε διαφάνεια στη διοίκηση, κοινωνική λογοδοσία και έλεγχο για όλα τα αυτοδιοικητικά όργανα
• Αποδεχόμαστε διαφορές επί πολιτικών θεμάτων της κεντρικής πολιτικής σκηνής και επιδιώκουμε τη συζήτηση επ’ αυτών. Ανεχόμαστε ιδεολογικές απόψεις, ακόμη και προκαταλήψεις υπό τον όρο οτι αυτές δεν προκρίνουν το μίσος και το σκοτάδι.
• Δεν απαιτούμε ομοφωνία στα κεντρικά θεσμικά προβλήματα της αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής οργάνωσης όπως ο «Καλλικράτης». Τα αναγνωρίζουμε ως πεδία εύλογης πολιτικής αντιπαράθεσης και συμμετέχουμε σ’ αυτή ως πολίτες.
• Οργανώνουμε και ευνοούμε τον πολιτικό διάλογο για κρίσιμα θέματα της περιοχής μας και επιδιώκουμε τη συνδιαμόρφωση συναίνεσης εντός και εκτός της παράταξης για θέματα που απαιτούν αποφασιστικές παρεμβάσεις.

Άμεσοι στόχοι
Αντιμετώπιση της κρίσης
• Διεύρυνση και ουσιαστικοποίηση της κοινωνικής πολιτικής. Λήψη μέτρων για την άμβλυνση των συνεπειών στην τοπική κοινωνία από την πολιτική της Κυβέρνησης.
• Έμπρακτη βοήθεια προς τους δεινοπαθούντες και άνεργους πολίτες, καθώς και στους νέους στον αγώνα τους για επιβίωση, εργασία και δημιουργία.
• Οργανωμένη εξάσκηση πίεσης προς την Κυβέρνηση για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και την εξασφάλιση πόρων και στελεχιακού δυναμικού προς αντιμετώπιση της πολύμορφης κρίσης.
• Ανάληψη πρωτοβουλιών για τον συντονισμό και επίλυση των προβλημάτων των επαγγελματικών και παραγωγικών φορέων

Σχεδιασμός
• Προώθηση και εφαρμογή ενός σχεδίου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης των Ιωαννίνων και της περιαστικής περιοχής λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον, την κοινωνική συνοχή, τις δυνατότητες και το ρυθμιστικό πλαίσιο.
• Περαιτέρω ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης και καθιέρωσή της ως οικονομικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και παραγωγικό κέντρο εθνικής και διακρατικής σημασίας.

Συμμετοχή πολιτών
• Ουσιαστική και αμφίδρομη πληροφόρηση προς και από τους πολίτες
• Ενίσχυση και θέσπιση δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών
• θεσμική στήριξη των δικαιωμάτων του πολίτη και συνεχής έλεγχος συμμόρφωσης των λειτουργών της αυτοδιοίκησης προς αυτά.

Βελτιωμένη εσωτερική οργάνωση και υπηρεσίες προς τους πολίτες
• Ορθολογική αναδιάρθρωση δομών και διαδικασιών, με χρήση νέων τεχνολογιών, για την απλοποίηση και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, για την οργανική στήριξη κανόνων και δομών ελέγχου νομιμότητας, διαφάνειας, ισονομίας και χρηστής οικονομικής διαχείρισης και για τη συστηματική αποδόμηση των πελατειακών σχέσεων.
• Αναβάθμιση της Λειτουργίας των οργάνων του Δήμου και των οργανισμών

Ποιότητα Ζωής
• Εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε ισορροπημένο και αλληλοτροφοδοτούμενα αστικό ημιαστικό και αγροτικό περιβάλλον με αυξημένη και κατανεμημένη πρόσβαση στα κέντρα κοινωνικών παροχών, στους χώρους εργασίας και στους χώρους ανάπαυσης και αναψυχής.

Πολιτισμός
• Καθιέρωση πρωτοβουλιών και ενεργειών που σχετίζονται με τον πολιτισμό, ως βασικό μέσο για τη διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία των πολιτών.

Η πολιτική σημασία των δημοτικών εκλογών στο Δήμο Ιωαννιτών
• Απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια δημιουργίας πολιτικού άλλοθι ή ανοχής στις πολιτικές και τα μέτρα που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια. Εναντιωνόμαστε πολιτικά στις αυτοδιοικητικές παρατάξεις που αποτελούν την πολιτική συνέχεια της κυβέρνησης και των εκφραστών της, στις τοπικές κοινωνίες.
• Απορρίπτουμε την επιστροφή σε μια Δημοτική Αρχή, ανίκανη, καθεστωτική στη λειτουργία της και εκφραστή ενός πελατειακού συστήματος διοίκησης στο Δήμο Ιωαννιτών, οι επιλογές της οποίας θα εξακολουθούν να υποθηκεύουν το μέλλον του Δήμου για πολλά ακόμη χρόνια.
• Υποστηρίζουμε τη πολιτική συνεννόηση και την προγραμματική σύγκλιση όλων των προοδευτικών αυτοδιοικητικών δυνάμεων και κινήσεων στο Δήμο Ιωαννιτών
• Αγωνιζόμαστε για την κατοχύρωση και εμβάθυνση της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη διοίκηση του Δήμου

Ανανέωση – Συνεργασίες
• Απευθύνουμε πρόσκληση για διάλογο και συνεργασία στις αυτοδιοικητικές παρατάξεις, τις κινήσεις πολιτών, τα κόμματα, τους φορείς και σε όλους τους συμπολίτες, χωρίς αποκλεισμούς με μόνα προαπαιτούμενα την συναντίληψη σε επίπεδο αρχών και το σεβασμό στη φυσιογνωμία της παράταξής μας.

• Στόχος είναι η συμβολή όλων στη δημιουργία μιας νέας ενότητας ως δύναμης ανανέωσης και πολιτικής αναζωογόνησης του τοπικού συστήματος διοίκησης, που θα προωθεί τη συλλογική δράση και θα απαντάει πειστικά στην ανάγκη της κοινωνίας για ανανέωση με πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

• Η επίτευξη του στόχου, προϋποθέτει ευρύτητα απόψεων, αυξημένη συμμετοχή, ανανέωση προσώπων και αντιλήψεων, σύνθεση απόψεων μακριά από ηγεμονικές προσωπικές ή κομματικές λογικές, και δέσμευση στην υλοποίηση ενός κοινού ρεαλιστικού πολιτικού και ιεραρχημένου προγραμματικού πλαισίου αντίστοιχου με τις αυξημένες απαιτήσεις και τις περιορισμένες δυνατότητες που προσφέρει η κοινωνική και οικονομική συγκυρία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ