Εκτός χρηματοδότησης ΕΣΠΑ τα φωτοβολταικά

ESPA 4Σύγχυση προκάλεσε στον χώρο όσων δραστηριοποιούνται με τα φωτοβολταικά,  η δημοσίευση του προγράμματος του ΕΣΠΑ για τους μικρομεσαίους καθώς αρχικά διαφαίνονταν ότι είναι επιλέξιμος ο ΚΑΔ 35.11.10.09 «παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωλτοβολταικά συστήματα».

Όπως δήλωσε ο κ. Σταύρος Κορμπής, της Plantech EΠΕ- Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ, το τοπίο ξεκαθάρισε πλήρως μετά τις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν.

«Μπορούν να επιδοτηθούν για το σύνολο των δαπανών όπως ορίζονται από τον οδηγό του προγράμματος πλην των δαπανών για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, π.χ. panels..Έτσι θα μπορούν ενδεικτικά να πραγματοποιήσουν π.χ.  κτιριακές εργασίες στους χώρους διοίκησης, αγορά επαγγελματικού μεταφορικού μέσου για την επίβλεψη εγκαταστάσεων και διόρθωση βλαβών, εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμετρίας των πάρκων, πιστοποίηση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ως προς τις εγκαταστάσεις κ.α.», ανέφερε ο κ. Κορμπής.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ